ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 47

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 47

Door: | 29-04-2021

Op het snijvlak
van kunst

en
archi tectuur

Anne Dessing werkt op het snijvlak van kunst en architectuur om zo het vak open te

breken. ‘Om ruimte te creëren om vrij te kunnen denken en betekenis te geven aan het

toegepaste karakter van de architectuur.’ Natuurlijk is de praktische en materiële kant

van architectuur – het bouwen – een wezenlijk en onmisbaar kenmerk van architectuur,

beaamt Dessing. ‘Maar voor mij is architectuur in de eerste plaats een discipline in de

beeldende kunst.’

Anne Dessing: Fantaseren over de bebouwde
omgeving is ook architectuur

47

Platform

46-47-48-49-50-51_platformdessing.indd 47 22-08-16 14:47

Gerelateerd