ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 48

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 48

Door: | 29-04-2021

Dessing werkt op het snijvlak van kunst en architectuur om zo het vak
open te breken. ‘Om ruimte te creëren om vrij te kunnen denken en
betekenis te geven aan het toegepaste karakter van de architectuur.’
Natuurlijk is de praktische en materiële kant van architectuur – het
bouwen – een wezenlijk en onmisbaar kenmerk van architectuur, beaamt
Dessing. ‘Maar voor mij is architectuur in de eerste plaats een discipline
in de beeldende kunst.’ Of architectuur dan ook de moeder aller kunst
is, zoals het al in Klassieke Oudheid klonk? Na een weifelende stilte
volgt: ‘Architectuur spreekt misschien minder tot de verbeelding dan
schilderkunst. Maar architectuur is onmisbaar in het faciliteren van andere
kunsten. Als podium voor muziek- en theateruitvoeringen. Als plek om
schilderkunst te bewonderen. De ruimte zelf kan een beeldhouwwerk
zijn. Alle kunsten komen er in samen. En in die ruimtelijke vertaling komt
de cultuur van een samenleving tot fysieke uitdrukking. Dáárom ben ik
architectuur gaan studeren.’

Sandberg Instituut
Omgekeerd behoort ook lang niet alle gebouwde omgeving
daadwerkelijk tot de architectuur. ‘Alleen als er iets daadwerkelijk wordt
bevraagd, iets wordt onderzocht of ontdekt, is het architectuur. Het moet
een kritische basis hebben. Al het andere gebouwde is de uitkomst van
een technische discipline.’ Is ze dan niet eigenlijk meer een kunstenaar
die architectuur als medium gebruikt? Stellig: ‘Nee, ik ben architect.
Uiteindelijk wil ik dat mijn ontwerpen worden gerealiseerd.’
Een concrete opdracht waaraan ze werkt is het nieuwe interieur van
het Sandberg Instituut, de masteropleiding van de Rietveld Academie in
Amsterdam. Dit rechthoekige gebouw van Benthem Crouwel is nu heel
rigide ingericht, wat deels is te verklaren door de dominante constructie
waarop deze zwarte toren is gebaseerd. ‘Het ontwerp begint met een

Waarom zou architectuur altijd over staal en stenen moeten gaan? Voor
Anne Dessing (1985) kan architectuur ook een tekening of een installatie
zijn. Of slechts een onderzoek. ‘Architectuur gaat vaak over oplossingen
en antwoorden. Ik vind juist oproepen van vragen veel interessanter.’ Dat
ze ook met tekeningen en sculpturen architectuur kan maken ontdekte
ze na een opdracht voor een literair tijdschrift waarbij kunstenaars en
architecten werd gevraagd om een tekening te maken bij een passage uit
de wereldliteratuur waarin architectuur een dominante rol speelt. Dessing
maakte een tekening bij een fragment uit de novelle Het Behouden Huis
van W.F. Hermans. ‘Het is weliswaar een tekening van een fictief gebouw.
Maar fantaseren over de bebouwde omgeving is ook architectuur.’

21

Alleen Als er iets
dAAdwerkelijk
wOrdt
bevrAAgd,
iets wOrdt
OnderzOcht Of
Ontdekt, is het
Architectuur

48ArchitectuurNL

46-47-48-49-50-51_platformdessing.indd 48 22-08-16 14:47

Gerelateerd