ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 50

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

‘Bouwen in een park, dan valt echt iedereen over je heen. Maar tegelijk
wil iedereen wel wonen tussen de bomen’ Het Rembrandtpark was ooit
bedacht als een groen overgangsgebied tussen de Westelijke tuinsteden
en het centrum. Inmiddels vormt het juist een barrière tussen de twee
stadsdelen, omdat bewoners het mijden omdat het guur en onveilig
aanvoelt. Door het park met chirurgische precisie te bebouwen kun je het
toegankelijker maken.’ Ze stelde kleine woningen voor, die gestapeld zijn,
zodat bewoners grotendeels tussen de boomtoppen leven (gepubliceerd
in ArchitectuurNL 01 2016).

5-7. Dessings afstudeerwerk Omgevingsarticulaties is een ontwerpend
onderzoek naar het realiseren van specifiek ontworpen vrijstaande huizen
in Amsterdam. Op drie gekozen testlocaties wordt woningbouw toegestaan,
terwijl dat in eerste instantie niet voor de hand lijkt te liggen. Door specifieke
regels als instrument te gebruiken wordt getracht een betere omgeving te
maken. De nieuwe bewoner moet aan bepaalde specifieke eisen voldoen,
om daarmee de minder aantrekkelijke onderdelen van de locatie op te
lossen. Zo ontstaat een win-win situatie. Meer bijzondere huizen en fijnere
omgevingen. 8. Axonometrie van Kasteel Horst, voor kunstfestival Horst in
Holsbeek bij Leuven (B) op 9 en 10 september 2016.

5 6

Adolf Loos 1 op 1
Dessing ziet de toegevoegde waarde van haar ontwerpen tot nu toe
primair in ontwerpend onderzoek en onderwijs. Al vallen die twee steeds
vaker samen. ‘Ik geef Vormstudie aan de Academie van Bouwkunst,
waar ik zelf ook heb gestudeerd. We hebben met studenten een wand
uit een huis van Adolf Loos 1 op 1 nagebouwd. Iedere student moest
vervolgens een onderdeel van die wand opnieuw ontwerpen. Dat kon
een wandbekleding zijn maar ook een wandlamp. Welke rol kan zo’n
element spelen op de aard en kwaliteit van een ontwerp, die vraag is
het uitgangspunt. De uitkomst van dit onderzoek, want dat is het in de
eerste plaats, voelt voor mij niet als lesgeven maar als een zelfstandig
project.’ Daarom koos ze ook voor de architectuur van Adolf Loos als
onderzoeksobject. ‘Omdat hij overbodige decoraties verafschuwde, zocht
hij de rijkdom van een ontwerp in de materialiteit.’ Daarom ook maakt ze
een maquette op ware grootte. ‘Als dat goed werkt, wil ik dat vaker doen.’

Mouth of the Sky
Om ook haar eigen architectuurpraktijk te verbreden werkt Dessing
regelmatig samen met kunstenaar Wouter Venema, voor wie ze ook
het ontwerp van diens expositie Mouth of the Sky (t/m 7 augustus in
Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam) maakte. ‘Zijn werk
gaat over ruimte en tijd. Zo heeft hij een landkaart op een specifieke
manier gevouwen. Vervolgens heeft hij de kaart met een scherpe punt
doorboord, zodat allerlei locaties met elkaar zijn verbonden zonder een
aanwijsbaar verband.’ Het lijnenspel van deze geperforeerde landkaart
is nu het vloerontwerp van de expositie. ‘Wouter werkt zeer divers;
installaties, tekeningen, schilderijen of conceptuele sculpturen. Het is als
een weefsel dat zich steeds verder uitbreidt. Er zijn allerlei onderlinge
verbanden aan te wijzen, maar er valt geen centraal punt te ontdekken.

50ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

46-47-48-49-50-51_platformdessing.indd 50 22-08-16 14:47

Gerelateerd