ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 52

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

reMEMORE
Al 25 jaar wordt elk jaar de Euregionale Architectuur

Prijs uitgereikt aan het beste afstudeerproject van de

vijf architectuuropleidingen uit de Euregio Maas-Rijn.

Eind 2015 kaapten Maxime Faniel en Romain Toussaint

de hoofdprijs weg met ‘reMEMORE’, een herbestemming

van het voormalige warenhuis Innovation in Luik tot een

stadsarchief. Dit project hebben zij uitgewerkt binnen

het atelier XXe siècle van de architectuurfaculteit van de

Universiteit van Luik (B).

20ste-eeuws vastgoed verdient evenveel
aandacht als ouder onroerend goed. Vanaf het
interbellum verrees een grote verscheidenheid
aan gebouwentypes. Sommige daarvan hadden
nieuwe kwaliteiten wat betreft het volume
aan lege ruimte en de lichtinval. Daarmee
vormt de ‘modernistische’ architectuur een
belangrijke schakel in de samenstelling van de
huidige stadslandschappen. We hebben stilaan
voldoende kritische afstand om genuanceerd
om te gaan met de uitspraak ‘We gooien
alles weg: we hadden ons vergist en we gaan
het beter doen.’ Twee factoren kunnen ons

een andere weg tonen: spaarzaam ingrijpen
als gevolg van een doordacht gebruik van
het bestaande, en rustig ruimte maken voor
herinnering en continuïteit, zodat opstoten van
sektarisme en het doorslaan van de balans
in de andere richting vermeden worden.
Die weg ligt nu open voor architecten en
architectenscholen die hem willen bewandelen.
Het projectatelier ATXX van de faculteit
architectuur van de Universiteit van Luik,
met als drijvende krachten Aloys Beguin en
Georges-Eric Lantair gaat die weg op. Het
wil de belangstelling van studenten voor
dit soort uitdagingen wekken en hun de
gelegenheid bieden zich erin te bekwamen
en hun analytisch vermogen aan te scherpen.
Een aantal ‘modernistische’ gebouwen
in het stadsweefsel van Luik die aan hun
lot zijn overgelaten en leeg staan, vormt
studiemateriaal om een aantal werkhypotheses
naar voren te schuiven: de kwaliteiten van
deze gebouwen herbenutten, inspelen op hun
potentieel en vervolgens voorstellen doen voor
de toekomst. De studenten moeten het atelier
combineren met de cursus ‘MONOGRAPHIquE’,
waarin het gebouw dat in het atelier onder
handen wordt genomen, kritisch geanalyseerd
wordt. De leiders van het atelier laten er geen

twijfel over bestaan: voor hen gaat het om
het toevoegen van de meerwaarde van een
nieuw project dat noch het bestaande, noch de
ingreep overwaardeert.
Het atelier buigt zich over de toekomst van
de vele 20ste-eeuwse gebouwen die Luik
rijk is. Aan de studenten wordt gevraagd om
mogelijke programma’s voor te stellen. Dus niet
het object an sich is hier van belang, maar wel
het bredere analysekader dat naar haalbare
oplossingen moet leiden. ReMEMORE is hiervan
een uitstekende illustratie.

Herbestemming Innovation
Dit gebouw, ter grootte van een huizenblok,
maakte samen met de toren van het
administratief centrum en een ondergrondse
parkeergarage deel uit van de het ingrijpende
verbouwingsprogramma van de jaren 1963-1967
in de wijk Féronstrée (uitgewerkt door Jean
Poskin en Henri Bonhomme). Maxime Faniel en
Romain Toussaint stellen voor hier het archief
van de stad onder te brengen. Het is voor hen
meteen de gelegenheid om te wijzen op het
belang van een openbaar archief.
De begane grond is helemaal opengewerkt,
zodat de openbare ruimte kan doorlopen. De
goederenliften en trappen worden integraal

MASTER AMONG MASTERS

52ArchitectuurNL

Maxime Faniel (l) en Romain Toussaint (r)

Tekst Alain Richard, Lisa De Visscher Beeld Maxime Faniel en Romain Toussaint

52-53-54-55_master.indd 52 23-08-16 08:22

Gerelateerd