ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 54

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

bewaard en de zuil-en-liggerstructuur wordt
gerespecteerd. Daarmee geven de ontwerpers
aan dat er niet veel weggenomen of
toegevoegd hoeft te worden om in onroerend
erfgoed een nieuw openbaar programma te
voorzien.
In de bovenste verdieping worden leeszalen
en lokalen voor de administratie ingericht. Door
het demonteren van stukken plankenvloer in
de behouden structuur ontstaat een gigantisch
atrium dat daglicht toelaat tot diep in het
gebouw. Dit atrium is een krachtige bundeling
van alle dimensies van het project – de
functionele, verdelende, urbanistische en
culturele net zo goed als de symbolische.
Een monumentale trap leidt van de publieke
begane grond dwars door het atrium
dat, dankzij de dramatische lichtinval en
indrukwekkende hoogte, het beeld oproept
van een kathedraal. Als je vanaf het plein naar
boven gaat, naar het licht van de leeszaal,
kom je voorbij een opeenstapeling van
archiefzalen, die je het best kunt vergelijken
met gesloten archiefdozen. Via het uitlijnen,
koppelen, ontkoppelen en het verschuiven
van de verschillende elementen krijgt dit
perfect geritmeerde project een duidelijke
hiërarchische indeling.

De aanpak van Faniel en Toussaint mag in veel
opzichten exemplarisch worden genoemd:
een realistische en goed gedocumenteerde
inschatting van het programma, een grondige
analyse van de gebouwstructuur, een rekening
houden met en updaten van de heersende
normen, maar vooral een goed inzicht in de
positie van het object in de stad en in zijn plaats
in de culturele evolutie van het stadsleven.

De EAP
De Euregionale Architectuur Prijs (EAP),
jaarlijks georganiseerd door SCHUNCK*, wordt
uitgereikt voor het beste afstudeerproject van
WTH Aken, Fachhochschule Aken, Universiteit
van Luik, Universiteit Hasselt en de Maastricht
Academy of Architecture. In totaal zijn in 2015
uit ca. 350 afstudeerprojecten de beste 30
projecten geselecteerd voor deelname. Op 12
november is de uitreiking van de EAP 2016.

54ArchitectuurNL

Juryrapport Euregionale Architectuur Prijs EAP 2015
Het project ‘reMEMORE – archiefcentrum’ van Maxime Faniel en Romain Toussaint (ULg Luik)
vertegenwoordigt een belangrijke toekomstige opgave voor architecten. Het gaat over de
verbetering van het stedelijk weefsel door nieuwe verbindingen te leggen tussen stadsdelen.
Het gaat ook over de aanpak van grote modernistische gebouwen die hun bestemming hebben
verloren en die behoren tot het collectief geheugen van de stad.
Een oud warenhuis is getransformeerd in een archiefcentrum. De oorspronkelijke constructie wordt
gebruikt om een spectaculair atrium te creëren. De begane grond wordt opengemaakt om nieuwe
verbindingen te leggen en bovenop het gebouw zorgt een nieuwe constructie ervoor dat daglicht
van bovenaf diep het gebouw binnenvalt. Op de hoogste verdieping liggen de meeste openbare
ruimten van het archief. Het bestijgen van de grote trappen naar de bovenste verdieping, de
archiefkamers passerend, zal een sacrale ervaring zijn: de bezoekers lopen naar het licht, worden
verheven tot de kennis. Het project is zeer compleet en doordacht. Het biedt een oplossing voor
stedenbouwkundige en technische problemen.
Jury EAP: Franz Ziegler (NL), Annette Hillebrandt (D), Michel Prégardien (B), Lieven Achtergael (B),
Thomas Neumann (D).

2

1

3 4

52-53-54-55_master.indd 54 23-08-16 08:22

Gerelateerd