ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 8

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 8

Door: | 29-04-2021

Kluswoningen
voor starters

Bouw van Jou is een renovatieconcept ontwikkeld door

Woonbedrijf ieder1 en Johan Blokland van opZoom

architecten. Achterliggend idee was 34 afgeschreven

huurwoningen ‘kosteloos’ verduurzamen en kansen

creëren voor starters. De huizen werden voor minder dan

een ton in de markt gezet. De belangstelling was enorm.

Kopers konden naar eigen smaak en budget de binnenkant

afbouwen, eventueel met hulp van een aannemer. Onlangs

won het project de Gulden Feniks.

Het woonwijkje van 34 afgeschreven huurwoningen in het Landsherenkwartier aan de rand
van Deventer was sterk verpauperd. De huisjes waren dusdanig verouderd dat sloop lange tijd
de enige optie leek. Totdat Johan Blokland van opZoom architecten uit Arnhem er in 2012 bij
betrokken werd.
‘Er waren al jaren plannen voor een intensieve herstructurering van de wijk. Aanvankelijk ging het
Woonbedrijf nog uit van sloop en herontwikkeling door een projectontwikkelaar,’ zegt Blokland,
‘maar toen na 2008 de huizenmarkt tot stilstand kwam, zat ieder1 met de handen in het haar.
Verkavelen en luxe rijwoningen en twee-onder-eenkappers bouwen, was niet langer aan de orde.
Tijd dus voor alternatieve plannen.’
‘Goed was dat ieder1 toen blanco ging kijken naar wat ze met het wijkje wilde. De vraag die daarbij
centraal stond was hoe je nieuw leven in zo’n slechte wijk kon krijgen en voor wie je het überhaupt
zou moeten ontwikkelen. Vanaf dat moment kwam ik in beeld.’

Brede beukmaat
Omdat complete sloop geen optie was, bestudeerde Blokland de kwaliteit van de bestaande
bebouwing en het stempel. Hieruit bleek dat het in Deventer ging om relatief kleine woningen die
door hun brede beukmaat toch geschikt waren voor inpassing van veel verschillende programma’s.
Ook het stempel zelf bood voldoende mogelijkheden om het wijkje naar het gewenste niveau te
tillen. Daarnaast werd langdurig stilgestaan bij de vraag voor welke doelgroep ieder1 de wijk wilde
ontwikkelen en welk woningprogramma daarbij het beste paste.
‘Toen het geld nog tegen de plinten klotste, schroefden veel corporaties hun PVE zo hoog op
dat ze de doelgroepen die ze wilden hebben niet meer konden bereiken’, meent Blokland. ‘Veel
corporaties zijn in die fuik gezwommen, maar dit project heeft hem, althans in Deventer, gelukkig
weer geopend. We hebben Bouw van Jou kunnen ontwikkelen tot een goede plek voor mensen
met een smalle beurs. De woningen zijn uiteindelijk verkocht beneden de ton.’

1. Analyse bestaande situatie bij aanvang:
boven de streep de stedenbouwkundige
structuur uit de jaren ’60, onder de streep
de nieuwbouw die in het eerste decennium
van deze eeuw op de plaats van gesloopte
woningen is gekomen. 2. Nieuwe situatie: een
blok is gesloopt, het binnenterrein ingericht
als parkeerplaats, de woningentrees zijn
georiënteerd op de omliggende straten. 3.
Beeld van de nieuwe situatie. Het park op de
voorgrond is in de plaats van een huizenblok
gekomen, de tuinen en nieuwe bergingen
grenzen aan het binnenterrein. 4. Een
aannemer heeft de schil van de woningen
gerenoveerd van energielabel D naar A. De
rest moeten bewoners zelf renoveren.

1

2

8ArchitectuurNL

CONCEPTONTWIKKELING

08-09-10-11_bouwvoorjou.indd 8 22-08-16 16:29

Gerelateerd