ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 11

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 11

Door: | 29-04-2021

8

9

7

beroemde Albanese schilder, beeldhouwer,
fotograaf en architect Kolë Idromeno (1860–
1939).
De ambitie het bestaande ontwerp van
Idromeno in zijn geheel te behouden, kon
maar zeer ten dele worden waargemaakt.
De bouwkundige staat van het gebouw was
zo beroerd, dat slechts een derde van het
bestaande volume kon worden gehandhaafd.
De rest – gelukkig vooral de niet originele en
later toegevoegde delen – is gesloopt.

Diafragma
Helena Casanova en Jesús Hernández lieten
zich bij hun ontwerp inspireren door de
foto’s van de Marubi-familie. de geometrie
van het diafragma van een camera. Een
diafragma is min of meer rond en opent en
sluit om de belichting te regelen. Dit patroon
transformeerde de architecten naar een
abstracte stapeling van vier naast en boven
elkaar liggende blokjes waarmee ze het logo
van het museum vormgaven. Deze vakjes
vormen op hun beurt de basis van het gehele
ontwerp.
Ze komen terug in de fotozuil op straat die met
herkenbare symbolen duidelijk moet maken dat
er nu een museum in het gebouw zit. De zuil is
een landmark dat de passerende wandelaars
nadrukkelijk moet uitnodigen binnen te
komen. Dat idee van welkom heten, komt
ook terug in de vrij toegankelijke entreehal
die door een schuifwand kan veranderen in
een multifunctionele ruimte voor publieke
activiteiten.

Tentoonstellingssysteem
De geabstraheerde vakjes van de lensopening
ziet de bezoeker ook nadrukkelijk
terug in de structurele lay-out van de
tentoonstellingsdozen die in het gebouw zijn
ondergebracht. Het gaat hier om een veelzijdig
tentoonstellingssysteem waarin foto’s en
documenten, maar ook slideshows en korte
films worden tentoongesteld. Drie van deze
boxen zijn opgezet als thematische kamers en
laten onder meer de verschillende fases uit het
traditionele fotografische proces zien.
Daarnaast gaven de architecten op basis van
dezelfde abstracte vlakverdeling ook vorm
aan de bouwkundige structuur van de nieuwe
gevel van de patio en de indeling van de
plattegrond. Het geabstraheerde diafragma is
heel consequent doorgevoerd en verbindt alle
ruimtes van het museum onderling.

11 ArchitectuurNL

08-09-10-11_overdegrenscasanova.indd 11 29-08-17 10:48

Gerelateerd