ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 23

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 23

Door: | 29-04-2021

Exclusieve partners
In Nederland mag een selecte groep aannemers zich partner noemen van het Kingspan

TEK Bouwsysteem. Eén daarvan is BIK bouw. Samen met Borren Staalenhoef Architecten

realiseerde het bedrijf een energieneutrale recreatiewoning. De aannemer en architect

noemen de hoge isolatiewaarde, volledige luchtdichtheid, snelle bouwtijd en minimale

overlast als belangrijkste voordelen van het systeem voor wanden en daken.

Misschien is het Kingspan TEK Bouwsysteem
nog het beste te vergelijken met de
houtskeletbouw. Maar in de praktijk zijn er wel
degelijk verschillen. Zo is de opbouw van een
houten geraamte een tijdrovende en zware
klus. Met het lichte, maar oersterke systeem
van Kingspan TEK wordt het casco in veel
minder tijd gebouwd. ‘Bovendien voldoet het
resultaat zonder extra maatregelen aan alle
eisen van het Bouwbesluit’, zegt Onno de
Wal, mede-eigenaar van BIK bouw. ‘Bij andere
systemen wordt aanvullend met folie en tape
gewerkt. Dat kost tijd en geld. En zelfs dan
zijn de isolatiewaarde en luchtdichtheid niet
gegarandeerd. Tape kan losraken, folie kan
wegzakken of nadien wordt bij bewerkingen
door het materiaal heen geboord.’

Bij het Kingspan TEK Bouwsysteem is de
isolatielaag volledig geïntegreerd in de
panelen. Hierdoor worden de benodigde
isolatiewaarde en luchtdichtheid al tijdens de
montage bereikt. De panelen zijn opgebouwd
uit OSB/3-plaatmateriaal en een harde
polyurethaankern met een lambda-waarde
van 0,023 W/mK. De gesloten celstructuur
van de urethaanisolatiekern zorgt ervoor
dat er geen lucht binnenin de panelen kan
circuleren. De geïsoleerde verbindingsveren
zorgen voor een ononderbroken luchtdichte en
koudebrugarme schil. Hiermee is eenvoudig
een luchtdichtheidsklasse 3 met een qv;10
waarde van < 0,15 te realiseren. Het systeem
kan worden gebruikt voor wanden (zowel
dragende als niet-dragende) en daken van
een compleet gebouw en kan op vrijwel elke
onderconstructie worden toegepast.

Geen concessies
De hoge isolatiewaarden en snelle bouwtijd
waren precies de kenmerken die Jacob Borren
van Borren Staalenhoef Architecten zocht
voor de bouw van een recreatiewoning in
Westkapelle. De wens van zijn opdrachtgever:
een kostenefficiënte, eenvoudige woning met
zo veel mogelijk volume, simpel te bouwen, te
beheren en te exploiteren. Borren kende het
systeem van Kingspan TEK nog niet, maar was
positief verrast. ‘Voor ons was het een nieuw
product. Daar waren we dus best kritisch op.
Als het gaat om de schil van een gebouw, wil
je immers geen concessies doen. Maar de vele
voordelen van het systeem sloten naadloos aan
bij de wens van onze klant. Die heeft nu voor
relatief weinig geld een fors vakantiehuis dat
aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet.’
Namens BIK bouw was uitvoerder Jan Floor
verantwoordelijk voor de bouw van de
woning. ECO groep bouw & ontwikkeling,
eveneens partner van het Kingspan TEK
Bouwsysteem, verzaagde het materiaal in zijn
productielocatie voor een feilloze verwerking.
Floor noemt als voordeel de robuustheid van
het casco, maar ook de snelheid en het gemak
waarmee de panelen worden verwerkt. ‘Het
is een fantastisch product, omdat het zo snel
en gemakkelijk werkt. Op dag drie kon de
afbouwploeg er al in. Die korte bouwtijd maakt
de overlast voor de omgeving minimaal. En
doordat het materiaal op maat wordt geleverd,
hoeft er niets te worden gezaagd. Dat scheelt
veel stof en lawaai. Als het casco eenmaal
is gebouwd, staat het letterlijk als een huis.
Je kunt te pas en te onpas stempelen en
afschoren. Binnenin kan er alles aan worden

opgehangen. Werknemers hoeven niet de
ribben op te zoeken, zoals bij houtskeletbouw
het geval is.’

Meer vierkante meters
De komende jaren wil BIK bouw voor
corporaties en andere opdrachtgevers veel
meer woningen volgens het Kingspan TEK
Bouwsysteem realiseren. De Wal verwacht hier
veel van, want volgens hem is de methodiek
zeer concurrerend. ‘Dat komt door de korte
bouwtijd, maar ook door de winst in vierkante
meters. Bij houtskeletbouw is de schil anderhalf
tot twee maal zo dik. Met het systeem van
Kingspan TEK bereik je voor een gemiddelde
woning al snel meerdere vierkante meters
extra gebruiksoppervlakte. Als architecten in
de toekomst het bouwsysteem in hun ontwerp
meenemen, kan alvast rekening worden
gehouden met de maatvoering en sparingen.
Dit betekent minder bewerkingen en afval en
heeft een positieve invloed op de prijs.’
Borren Staalenhoef Architecten werkt
momenteel aan een ontwerp voor een
volgend project dat met het Kingspan TEK
Bouwsysteem zal worden uitgevoerd. ‘Het
project in Westkapelle was uniek, maar je kunt
ook denken aan veel grotere aantallen’, zegt
Borren. ‘De voordelen van deze enkele woning
geven aan dat een repeterende productie
zeer kansrijk is. Daar komt bij dat bouwvakkers
niet langer dan nodig in weer en wind hoeven
te staan en er nauwelijks sprake is van
omgevingshinder. Samen met de lage kosten,
kan dat voor opdrachtgevers heel aantrekkelijk
zijn.’

23 ArchitectuurNL

Praktijkcase

22-23_kingspanwoning.indd 23 28-08-17 14:27

Gerelateerd