ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 28

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 28

Door: | 29-04-2021

Tijd voor
pop-up

architecture
Waar heT om
gaaT, is daT je de
plek echT leerT
doorgronden.
alleen dan kan
je onTdekken WaT
een kaTalysaTor
kan zijn voor
posiTieve
veranderingen.

28-29-30-31_interviewafainadejong.indd 28 28-08-17 15:00

Gerelateerd