ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 48

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 48

Door: | 29-04-2021

Gevoelige architectuur
Maar verschillen tussen de drie partners zijn er dus ook. Een oud-
medewerker maakte een cartoon van het drietal, waarbij ieder één

eigenschap kreeg toebedeeld. Bij Pallesh staat gevoel voorop. ‘Ik streef
naar architectuur die iets kan betekenen, die een verschil kan maken.’
Hoksbergen staat voor samenbrengen. ‘Waar willen we heen als bureau.
Waar liggen nieuwe opgaven? Wie zouden we nodig hebben om dat
project te realiseren. Ik ben meer van de ondernemende kanten van een
architectuurpraktijk.’
Van der Zwan is als perfectionist gefocust op kwaliteit. ‘Ik stop niet voor
dat het helemaal perfect is, tot in de kleinste details.’ Waarna de andere
twee aanvullen dat hij ook goed is in strategie en communicatie. ‘Deze
accentverschillen maken de samenwerking constructief.’ Voor een deel
zijn deze verschillen te verklaren door een andere werkachtergrond.
Zo had Van der Zwan er al een succesvolle loopbaan opzitten als
communicatiestrateeg voordat hij als late dertiger een switch maakte
naar architectuur. ‘In beide gevallen verleid ik mensen tot ander gedrag
door middel van één sterk concept dat vervolgens tot in details wordt
uitgewerkt; als architect gebruik ik daarvoor een gebouwde omgeving.’

Proeftuin Erasmusveld
Een gebouwontwerp waaraan ze vanaf de start volledig samen aan
werken is de prijsvraag Proeftuin Erasmusveld, een complex van honderd
woningen aan de stadsrand van Den Haag. WA was winnaar met een
ontwerp, waarin werd samengewerkt met Marco Broekman en Lint
Landscape Architecture. ‘Het solitaire blok heeft een rigide structuur
maar bewoners kunnen meedenken over gezamenlijke ruimtes. Op elke
etage zijn ruimtes die bewoners zelf kunnen invullen, bijvoorbeeld als
logeerkamer, werkruimte of zorgvoorziening. Om daarover met elkaar
in contact te komen, hebben we een speciale app ontwikkeld. De vraag
naar dit soort woningen waarin bepaalde voorzieningen worden gedeeld
zijn sterk in opkomst.’

De gemeenschap­
pelijke ruimtes
kunnen
beWoners
zelf invullen.
om Daarover
met elkaar
in contact te
komen, hebben
We een speciale
app ontWikkelD.

48ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

5 76

44-45-46-47-48-49_platformworkshoparchitects.indd 48 29-08-17 10:49

Gerelateerd