ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 53

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 53

Door: | 29-04-2021

Analyse van de groei van onze steden toont
aan dat steden dichter en dichter bebouwd
worden, waardoor het stedelijke landschap
niet alleen rijker wordt maar ook meer
interessante gezichtspunten krijgt. We moeten
deze gelegenheid aangrijpen om het nieuwe
landschap te verkennen en interessante
plekken in de stad te benadrukken. Wij zijn
stadsbewoners en onze dagelijkse omgeving
bestaat hoofdzakelijk uit betonnen en glazen
gebouwen. Als we niet uit dit landschap kunnen
ontsnappen, moeten we kijken naar dingen in
onze omgeving die ons lucht geven en doen
wegdromen. De Monade Capsule komt voort uit
deze gedachte.

De monade van Plotinus
Het woord ‘monade’ komt uit de metafysica en
is etymologisch terug te leiden tot ‘eenheid’.
Het is de perfecte eenheid en ook de kleinste
of minimale eenheid. De Griekse filosoof
Plotinus (204-270) gebruikt deze term om
over gezichtspunt te praten. Elke monade
zou een uniek perspectief bieden op een
stad; aangezien er een oneindig aantal
gezichtspunten zijn, zou er een oneindig
aantal monades kunnen zijn. Inderdaad is elke
monade een gezichtspunt dat de plek waaraan
het verbonden is, niet uitput en in eenheid is
met die bewuste plek, het ‘Ene’. De monade is
een geheel met zijn plek en gezichtspunt, het
is een samengesmolten gezichtspunt. Het kan

zich oneindig vermenigvuldigen, er zijn namelijk
oneindig veel gezichtspunten in één en
dezelfde stad; Het is de uitdrukking van het
kleinste element van de stad, het gezichtspunt
van de monade is slechts een deeltje van de
enorme stad.

Inspiratiebronnen
Het project is geïnspireerd door minimale
woonruimten die zijn ontworpen voor
extreme omstandigheden, zoals berghutten,
ruimteschepen, duikboten en bunkers.
Op de top van de berg, op de moeilijkst
bereikbare plaatsen, creëerden mensen hutten
en toevluchtsoorden om de nacht door te
brengen. Deze tijdelijke schuilplaatsen bieden
minimaal comfort aan de wandelaars. Het is een
gedeelde ruimte waar mensen verzamelen om
zichzelf te beschermen tegen het buitenklimaat.
Het ruimteschip is tegelijkertijd een
gecomprimeerd huis en een werkruimte. De
vormgeving van de faciliteiten voor menselijke
behoeften wordt hier bepaald door de
beperkingen van de compacte ruimte, de al dan
niet aanwezige zwaartekracht en een minimale
uitrusting voor het dagelijks leven.
Dergelijke minimale ruimtes zijn een bron
voor efficiënte ideeën over het creëren van
compacte ruimtes om te overleven. Dankzij
nieuwe technologie en geavanceerd onderzoek
worden die capsules comfortabeler, leefbaarder
en toegankelijker.

1. Diagram van kleine verblijfsruimten in
verschillende natuurlijke omgevingen. 2.
Vergelijking van diverse kleine verblijfsruimten.
3. Tokyo 2016, rijkdom van architectuur die in
elke mogelijke hoek ontstaat. 4. Monade Capsule
hangend aan een gevel. 5. Ontwerpschets.

5

43

Die gecomprimeerde ruimtes zijn
overgangsruimten, daarom zijn ze tijdelijk.
In sommige landen worden bunkers echter
tegenwoordig als permanent huis door
vluchtelingen gebruikt. Het lijkt erop dat onze
gewoonten moeten evolueren met de groei van
de bevolking en onze steden.

Cellules d’habitation van Absalon
‘De cel is een mechanisme dat mijn
bewegingen bepaalt. Met de tijd en het gebruik
wordt dit mechanisme mijn comfort.’
Dit citaat is van de kunstenaar Absalon
(1964-1993), een andere inspiratiebron. Zijn
laatste project uit 1992 bestond uit zes cellen,
variërend van 4 tot 9 m², in zes verschillende
steden. Hij zou in deze cellen wonen en
verhuizen van stad tot stad. De twee bestaande
prototypes werden op maat gemaakt voor
Absalon.

Netwerk van gezichtspunten
De Monade Capsule is een stedelijke hut. Deze
transparante ‘huls’ op een dak hoog boven
de stad biedt een tijdelijke ontsnapping aan
het stedelijk gewoel, terwijl het ons ook in
staat stelt om juist weer in contact te komen
met onze omgeving. De capsule nestelt zich
in de dichtheid van de stad, maar ontsnapt
hieraan dankzij zijn hoge positie. Gelijk
een bergtoevluchtsoord biedt het een stille
ruimte om op adem te komen met een nieuw

Master aMong Masters

53 ArchitectuurNL

52-53-54-55_master.indd 53 29-08-17 11:00

Gerelateerd