ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 6

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 6

Door: | 29-04-2021

Trots op gebouw
Bij bouwprojecten staat een bord met de betrokken partijen. Na voltooiing verdwijnt dat

bord en daarmee ook kennis over de opdrachtgever, architect, adviseurs en uitvoerders.

De architectuurplaquette wil daar verandering in brengen. Op een mooi vormgegeven en

hufterproof gevelbordje staat informatie over het gebouw en de makers. Op de Provada

2017 vertelden enkele architecten wat voor hen de waarde is van een plaquette.

Zoals trotse architecten van weleer hun
signatuur op een gevelsteen plaatsten, zo
kunnen architecten hun trots tegenwoordig
uiten in een plaquette. Trots op je gebouw,
onder dat motto hield de Stichting
Architectuurplaquette tijdens de Provada
2017 een bijeenkomst, waar diverse gasten
uitlegden waarom zij hun trots op de door hen
gerealiseerde gebouwen tot uitdrukking willen
brengen met een architectuurplaquette.

Trotse opdrachtgevers
Projectontwikkelaar Daan van der Vorm van
VORM is gek op architectuurplaquettes: ‘Het
is op zichzelf al een mooi object en ik wil de
schoonheid van de gebouwde omgeving
onder de aandacht van de mensen brengen. Ik
promoot al jaren de architectuurplaquette en
ben zelfs in het bestuur beland van de stichting.
Ik vind het enorm belangrijk dat we laten zien
wie het gebouw bedacht, wanneer het gemaakt
is en door wie het gebouwd werd. Wij hebben
al zo’n 15 tot 20 van onze gebouwen voorzien
van een plaquette. Twee recente voorbeelden
zijn het Coral Gebouw, een ontwerp van Geurts
& Schulze Architecten en Clusius Leiden
van Klunder Architecten. Gebouwen waar
we met recht met z’n allen trots op zijn. Zo’n
ontwikkeling verdient een plaquette, maar je
moet niet aan elk project een plaquette willen
hangen. Ons gaat het alleen om serieuze
gebouwen.’
Ook Dora Baalman van OVG Real Estate wil
graag een plaquette ‘omdat we willen dat
de initiatiefnemers voor het nageslacht bij
het gebouw zichtbaar blijven. Bij nieuwe
ontwikkelingen ga ik me er hard voor maken
dat er een plaquette naast de deur komt.
Wellicht zetten we hem straks zelfs in het

bestek.’ Haar eerste project bij OVG is
bekroond met een plaquette. Baalman: ‘De
herontwikkeling van kantoorgebouw Spark in
Amsterdam Sloterdijk deden we samen met
Powerhouse Company en ik ben bijzonder trots
op het resultaat. Een architect heeft zijn visie
en ideeën over een gebouw en dat hebben wij
als OVG uiteraard ook. Samen proberen we het
beste uit beide werelden te halen, dat is hier
prima gelukt.’
Job Witloks projectleider bij Staedion,
heeft onlangs in Den Haag twee projecten
opgeleverd, Morgenstond – 51 huurwoningen
naar een ontwerp van Roel Bosch architecten
– en Energiekwartier gebouw Volta, 72
huurwoningen ontworpen door Klunder
architecten. Waarom wil Staedion er een
plaquette aan toekennen? ‘We zien onze
projecten als echte teamprestaties. Ik vind het
mooi om vijf jaar intensieve samenwerking met
de aannemer, de architect en je adviseurs te
markeren met een plaquette. Onze huurders
kunnen zo zien wie er aan hun woningen
werkten. Met de plaquette laten we ook
zien dat je van sociale woningbouw ook in
architectonisch opzicht iets bijzonders kunt
maken en dat zegt dan weer iets van de
maatschappelijke ambitie van Staedion.’

Trotse architecten
‘Om maar eens een cliché te gebruiken; wij
vinden bouwen een feest’, zegt Aldo Vos,
architect directeur van Broekbakema. ‘En
feesten doe je samen en als er een feestje is
moet je een iets aardigs meenemen. Daarom
zetten we de Architectuurplaquette in het
bestek en geven hem cadeau bij oplevering. De
plaquette hoort bij de voordeur te hangen van
elk gebouw waarvan de architect zeker weet

dat hij er in alle opzichten zijn best op gedaan
heeft.’
Voor Titia Luiten, architect directeur van JHK
onderstreept een plaquette ‘de noodzakelijke
gezamenlijkheid om tot een goed bouwwerk
te komen. Het ambitieniveau van de
opdrachtgever moet gewoon duidelijk zijn
en dan kan de architect de juiste oplossing
bieden.’ De parkeergarage Lammermarkt in
Leiden van JHK heeft diverse prijzen in de
wacht gesleept en kreeg op de Provada een
architectuurplaquette.

Geen keurmerk
De Stichting Architectuurplaquette komt voort
uit de vriendenvereniging van het NAi, nu Het
Nieuwe Instituut. Beide hebben als doel om
informatie te verspreiden over architectuur
en over de gebouwde omgeving. De stichting
werkt ook regelmatig samen met o.a. lokale
architectuurcentra, woningbouwcorporaties,
de BNA, Bouwend Nederland en Neprom. Een
aantal gebouwprijzen van deze organisaties
wordt voorzien van een architectuurplaquette,
zoals BNA Gebouw van het Jaar, de Gouden
Piramide, de Hedy d’Ancona-prijs en de
Nederlandse Bouwprijs.
De architectuurplaquette is echter geen
keurmerk, iedereen die trots is op zijn of
haar gebouw, kan een architectuurplaquette
bestellen voor 1150 euro. Dit selecteert zich
vanzelf uit, aldus de stichting.

Een gebouw, meer plaquettes
Soms heeft een gebouw meer plaquettes,
omdat het meerdere prijzen heeft gewonnen,
of omdat het uit meer delen bestaat of omdat
er meer fasen zijn. Zo heeft de Zwarte Parel
in Rotterdam van Studio Rolf.fr en Zecc

ArchitectuurplAquette

6ArchitectuurNL Tekst Jacqueline Knudsen

06-07_archplaquette.indd 6 28-08-17 13:28

Gerelateerd