ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 66

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 66

Door: | 29-04-2021

Het
verhaal
van een
gebouw

Als Eva op pad gaat om een gebouw te fotograferen, maakt zij het haar missie om terug

te komen met een serie die het volledige verhaal van het gebouw vertelt. Daarbij speelt ze

met de samenhang en het contrast tussen details en overzichtsfoto’s. ‘De ene foto is niet

onderschikt aan de andere, het hele verhaal is belangrijk.’

Architectuurfotografie door Eva Janssens

DOOR DE LENS VAN

66

66-67-68-69-70-71_doordelens.indd 66 28-08-17 15:30

Gerelateerd