ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 73

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 73

Door: | 29-04-2021

ultrahogesterktevezelbeton (ZVUHSVB). Er is
zelfs een speciale ZVUHSVB-mortel ontwikkeld.
Ook deze betonmortel is nog aanvullend
versterkt met wapeningsstaal binnen de zeer
geringe betondikte.

Onzichtbare glasverbinding
Een drielaagse ruit loopt met de hoeken van de
treden mee. Dit betekent een glasconstructie
met de vorm van een grote zaagtand én hoge
toleranties, iets wat zelden of nooit vertoond
is. In nauwe samenwerking met Si-X – makers
in glasarchitectuur – is gezocht naar de juiste
productiemethoden. Ook koos de architect voor
onzichtbare verbindingen, een droomvraag
voor ABT’s glasspecialisten. Een lange
speurtocht resulteerde in een onzichtbare
verbinding in de vorm van stalen strippen die
geprefabriceerd op het glas zijn verlijmd. Kleine
nokken op deze stalen strippen zijn – vrijwel
uit het zicht – van onderaf vastgeschroefd aan
het beton. Uiterst spannende sterktetesten
toonden aan dat de sterkte van de verbinding
alle verwachtingen overtreft.

Plaatsing
Het betonnen deel is vooraf in de fabriek
vervaardigd. Om de trap op zijn plek te
krijgen, is een speciaal frame ontworpen
waardoor plaatsing relatief moeiteloos kon
plaatsvinden. Tijdens het plaatsen werd de
trap constructief verankerd. Opvolgend vond
er een voorbelasting van de trap plaats, om
vervormingen door kruip te versnellen. Dit
proces werd zeer nauw gevolgd. Hierna
werd de trap ingemeten en het glas op maat

geproduceerd. Pas na het plaatsen van de
glazen leuningen kon de trapconstructie in
gebruik worden genomen.

Hybride constructie
Door de balustrade constructief te verbinden,
zijn het beton en de balustrade gaan
samenwerken als een hybride constructie. Door
mogelijke kruip in het beton zal de spanning in
de verbinding en dus ook in het glas toenemen.
Deze situatie is beschouwd waarbij een
conservatieve lage stijfheid van het beton is
meegenomen en het glas het volledige gewicht
en de belasting van de gehele trap draagt.
In de praktijk is een groot deel van de kruip
al opgewekt door de trap voor te belasten.
De trap is in meerdere fasen berekend en
meerdere scenario’s zijn beschouwd. Zo is
het betondeel van de trap voldoende sterk
om in de zogeheten uiterste grenstoestand
zonder balustrade de belastingen te kunnen
dragen. Het glas zorgt ervoor dat de trap ook
voldoende stijfheid biedt.

Stortproces
Door de extreme slankheid, de grote breedte
van de trap, de monoliete uitvoering, de
antraciet kleurstof en de grote hoeveelheid
wapening was het stortproces voor normale
maatstaven onmogelijk en waren testen
noodzakelijk. Bij de eerste testen bleek bij de
stort de lucht moeilijk uit de mal te verdrijven.
Hierbij bleven er niet alleen luchtbelletjes aan
de kist plakken, maar waren ook complete
delen niet volgestroomd met beton. De mal
werd als het ware aan de bovenzijde afgesloten

2 3 4

door het beton, waardoor het betonniveau niet
meer kon stijgen. In tegenstelling tot normaal
beton dat minder visceus is, kon de lucht niet
door het beton naar de bovenzijde van de
mal komen; de luchtkamer was afgesloten.
Dit is verholpen door de kist te voorzien van
speciale luchtkanalen en zeer fijnmazige
verdichtingstechniek.

Testen
Om het draagvermogen van de trap te kunnen
garanderen, is voorafgaand aan het ontwerp
van de trap de betonmortel met de vezels
getest. Ook is het glas beproefd met een
slingerproef. Omdat de verbinding tussen
glas en beton compleet nieuw is, moest deze
ook worden onderzocht. Hiervoor zijn kleine
samples met de verbinding zowel kort- als
langdurend beproefd. De sierlijke trap gaat
zowel productietechnisch als rekentechnisch
ver voorbij de grens van het gangbare. Het
revolutionaire ontwerp is een demonstratie van
de mogelijkheden van UHSB en glas; UHSB
toont zich hierbij als materiaal dat veelzijdig
toepasbaar – zelfs in dunne platen – en
nagenoeg onderhoudsvrij is. Het glas inspireert
als constructief draagkrachtig materiaal dat
nu zelfs op de kopse zijde verbonden kan
worden aan allerlei materialen, zoals UHSB.
ABT voorziet een mooie toekomst voor UHSB
en glas en de hybride combinatie in slanke
constructies.

73 ArchitectuurNLTekst en beeld ABT

Muizentrap

72-73_trapabt.indd 73 29-08-17 08:50

Gerelateerd