ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 74

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 74

Door: | 29-04-2021

basis adds ANL-2016.indd 1 27-01-16 14:26

Gira E2

Edelstaal.
Vlak op de wand.

Nieuwe afdekramen en
basiselementen van
hoogwaardig edelstaal
breiden het succesvolle
schakelaarprogramma
Gira E2 uit en creëren
nieuwe mogelijk heden
voor de vormgeving.
Ontwerpers kunnen ge­
bouwen van een uniform
design voorzien en tege­
lijkertijd onderscheid
maken in de waarde van
de verschillende ruimtes.
Door zijn edele verschij­
ning is Gira E2 edelstaal
voorbestemd voor hoog­
waardige inrich tingen van
particuliere en bedrijfs­
gebouwen.

De afdekramen voor de
vlakke montage brengen
slechts 3 mm op de wand
aan en voegen zich zo op
bijzonder elegante wijze
naar de architectuur.
Daarmee staat een extra
vormgevingselement ter
beschikking.

Talrijke functies uit het
Gira System 55 voldoen
aan alle eisen van een
moderne en toekomst­
gerichte elek trische
installatie.

Meer informatie:
www.gira.nl/e2

h
g

s
c

h
m

it
z.

d
e

206752_Anz_E2-Edelstahl-flacher-Einbau_242x280_NL.indd 1 21.07.17 11:56

Gerelateerd