ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 17

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 17

Door: | 29-04-2021

18

19

20

13. Aan de zuidoostzijde zijn plantenbakken
gehangen tussen de twee glazen gevels • Foto
John Lewis Marshall. 14. Ook zijn er liften en
trappenhuizen tussen de glazen gevels aan de
zuidoostkant. 15. Ook de kopgevels zijn voorzien
van beplanting, die wordt weerspiegeld in platen
onder de balkons • Foto’s 14 en 15 Jacqueline
Knudsen. 16 en 17. Kantoorverdieping. 18. Het
uiteinde van het dakterras heeft een vloer van
spiegelend rvs 19. Daktuin met sterke lage
beplanting en een schelpenpad. PV panelen zorgen
voor schaduw en de glaswanden voor luwte • Foto
Ossip van Duivenbode. 20. Het dakterras op de 26e
en 27e verdieping. De uiteinden van de horizontale
afstandshouders tussen de twee gevels lopen taps
toe • Foto’s 16-18 en 20 Bart van Hoek.

de richting van de wegen en bebouwing in
Rijswijk. Tot zover reikt de aansluiting op de
omgeving. Qua werkomgeving is het EOB
echter een vrij gesloten instituut, dat haar
internationale personeel behalve werk ook
ontspanning en opleidingen biedt. Er is een
mooi park, ontworpen door Copijn, er zijn
tennisbanen, terrassen, restaurants, sportzalen,
een trainingscentrum, een bankfiliaal en
er komen ook nog winkeltjes. Er is weinig
interactie met de omgeving, het vormt een
aparte community binnen Rijswijk en Den Haag.
Stedenbouwkundig lijkt het EOB eveneens
weinig behoefte te hebben aan aansluiting
op de directe omgeving. Door de hoge
waterbekkens werpt het bijna letterlijk een
waterlinie op. Beveiliging van medewerkers en
uitvindingen die op patenten wachten zijn hier
mogelijk debet aan. Het glazen gebouw lijkt
zich los te weken van de aarde, zwevend in de
lucht, zoals Jean Nouvel het verwoordt.

Projectgegevens
Locatie: Patentlaan 2, Rijswijk. Opdrachtgever:
Europees Octrooi Bureau. Programma:
Kantoorgebouw met vergaderzalen,
sportfaciliteiten, restaurants opleidingscentrum.
Architecten: Ateliers Jean Nouvel en Dam &
Partners architecten. Landschapsarchitecten:
Ateliers Nouvel en Copijn. Adviseur constructie:
Zonneveld ingenieurs. Adviseur installaties:
Croonwolter&dros en Deerns. Adviseur
akoestiek: Peutz. Hoofdaannemer: TBI
Consortium New Main (J.P. van Eesteren, Croon,
Wolter & Dros en HEVO). Bruto vloeroppervlakte:
85.000 m2 Bouwperiode: juni 2014 tot juni 2018.
Bouwkosten: 205 miljoen euro. Glasgevel:
Schüco en Saint Gobain.

ArchitectuurNL

12-13-14-15-16-17_epo.indd 17 27-08-18 15:08

Gerelateerd