ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 23

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 23

Door: | 29-04-2021

Kiezen
voor je
vrijheid

Experimenteren en uitvinden waar je fascinaties liggen. Daar gaat het om zegt Ronald

Rietveld van studio RAAAF. De studio acteert op het snijvlak van kunst, architectuur

en filosofie en sleepte ruim tien prijzen in de wacht. Toch heeft hij een soort haat-

liefdeverhouding met het vak. Veel architecten zijn slaaf van de markt en dat benauwt

hem. Vaker nee zeggen en kiezen voor je vrijheid is zijn advies. Alleen dan kan je je tot

autonoom ontwerper ontwikkelen. Rietveld is de 32e kandidaat in de interviewestafette.

Experimenten en strategische interventies
in architectuur

23

INTERVIEW

22-23-24-25_interview.indd 23 27-08-18 15:10

Gerelateerd