ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 27

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 27

Door: | 29-04-2021

Architect Marloes van Heteren vond het raar dat zo weinig

zonne-energiesystemen in gevels geïntegreerd worden.

Zonder mooie producten haal je als zonne-energiesector

architecten niet over PV toe te passen, is haar idee. Daarom

doet ze met wetenschappers en ondernemers aan de TU/e

veldonderzoek naar de potentie van verschillende kleuren

composiet gevels met dunne-film zonnecellen. Doel is te

komen tot fraaie oplossingen voor PV in de gevel.

Composiet is een snel opkomend materiaal onder architecten. In het afgelopen decennium zijn
in Nederland honderden gebouwen met gevels van composiet gebouwd. Van het Hilton Hotel op
Schiphol tot het stadskantoor in Utrecht. Tegelijkertijd staan zonne-energietoepassingen in gevels
en het gebruik van op maat gemaakte dunne-film zonnecellen aan de vooravond van grootschalige
toepassing. Binnen het Europese innovatieproject PV OpMaat zijn deze twee nu gecombineerd
in een designgevelontwerp van composiet elementen met dunne-film zonnecellen. Studio Solarix
heeft hiertoe de handen ineengeslagen met Solliance, Flexipol Composites, Sorba Projects, CUBE
architecten en SCX Solar. Het ontwerp wordt nu getest op de locatie van SolarBEAT bij de TU
Eindhoven.
Studio Solarix, geleid door architect Marloes van Heteren en kunstenaar en vormgever Reinier
Bosch, heeft de ambitie om duurzame designgevels te ontwikkelen: gevels die energie opwekken
en er tegelijkertijd mooi uitzien. Als architect verbaast Van Heteren zich erover hoe weinig zonne-
energiesystemen tot op heden in gevels geïntegreerd worden. ‘Zonder mooie producten haal je
als zonne-energiesector de bouwsector niet over om PV toe te passen. Dat moet anders, want voor
de energietransitie is het heel hard nodig om zonne-energie ook in gevels te integreren. Daarom
hebben we een PV-gevel uitgewerkt die wel goed toepasbaar is en er vooral ook goed uitziet. De
hoogste opbrengst is namelijk niet altijd het belangrijkste uitgangspunt. Voor een mooi uiterlijk is
een klant best bereid om wat van de energieopbrengst in te leveren. Binnen de architectuur is het
veel belangrijker dat een PV-product op alle gebouwen toepasbaar is en dat er variatie in kleuren
mogelijk is.’

Schuine lijn
Studio Solarix heeft hiertoe eerder al een energieopwekkend gevelsysteem ontwikkeld waarin
traditionele kristallijn siliciumzonnecellen zijn geïntegreerd. Deze eerste energieopwekkende solar
designgevel wordt dit jaar opgeleverd bij Kuijpers Installaties. Als vervolg is nu dus gekozen voor
het ontwerp van dunne-film zonnecellen op een composiet element, wat met de partners wordt
doorontwikkeld. Hiermee wil het bedrijf meer vormvrijheid realiseren en de zonnecellen onderdeel
van het materiaal laten worden. ‘Bovendien verwachten we dat het systeem door het gebruik

Reinier Bosch van Studio Solarix bij de
testopstelling.

Mooie oplossing
voor pv in gevel

Veldonderzoek

27 ArchitectuurNL

27-28_gevelpanelenpv.indd 27 27-08-18 15:10

Gerelateerd