ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 28

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 28

Door: | 29-04-2021

van dunne-film zonnecellen ook minder gevoelig is voor schaduwwerking en dat de perfecte
hellingshoek minder belangrijk is’, aldus Bosch.
Het ontworpen gevelpaneel kent een schuine lijn en een gekanteld vlak. Van Heteren: ‘Het is als
het ware een tegel van 60 bij 60 centimeter met een vrije vorm én een gekleurd oppervlak. Waar
men tot op heden bij zonnepanelen direct aan zwarte rechthoeken denkt, hebben we nu een
paneel gecreëerd dat totaal anders is. Bovendien verwachten we dat de opbrengst niet veel zal
afnemen ten opzichte van een traditionele toepassing. In de praktijkproef wordt dit geverifieerd.’

Extra laag
‘We moesten in het ontwikkelen niet alleen een antwoord vinden op de vraag hoe je dunne-film
zonnecellen zo optimaal mogelijk kunt integreren in het gevelpaneel en in het productieproces,
maar ook hoe je tot een optimaal kleurresultaat komt zonder aan opbrengst in te leveren. Hiertoe
zijn tal van verschillende testen uitgevoerd met verschillende soorten composiet met diverse
kleurtechnieken. Al deze varianten zijn in een klimaatkamer getest qua opbrengst en degradatie.’
‘Flexipol heeft onderzocht hoe je ervoor kunt zorgen dat de dunne-film zonnecelfolie goed aan het
composietmateriaal hecht en hoe je dat proces kunt integreren in het productieproces. Composiet
is opgebouwd uit verschillende laagjes en met de dunne-film zonnecellen voeg je dus een
extra laagje toe. Omdat je een nieuw materiaal toevoegt, heeft dit invloed op de mate waarin de
materialen hechten. Met het productieproces zijn dan ook een grote hoeveelheid testen gedaan,
want een product kan er esthetisch mooi uitzien, maar de robuustheid moet wel intact blijven.’
Ook het bevestigingsprincipe en de achterconstructie spelen een grote rol aangezien het
uiteindelijk een gevelpaneel is waaraan eisen worden gesteld omtrent veiligheid, montage en
demontage.

Drie kleurtechnieken
Binnen PV OpMaat heeft Studio Solarix voor de SolarBEAT-opstelling in Eindhoven samen met
de partners uiteindelijk acht verschillende zonnepanelen vervaardigd met drie verschillende
kleurtechnieken. ‘Een van de zonnepanelen is van een print voorzien. Hier hebben we een
exterieurfolie toegepast waarmee de kleur van het paneel dus achteraf bepaald kan worden. Bij
de andere zonnepanelen hebben we de kleur al tijdens het productieproces aangebracht. Doordat
je hier niet in vaste patronen hoeft te werken en het een kleurtoevoeging aan het composiet is, is
ieder paneel anders. Dat geeft je als architect veel vrijheid. In de praktijkproef gaan we nu testen
welke invloed de kleuren hebben op het rendement en hoe de exterieurfolie zich houdt.’
Op de campus van TU Eindhoven worden inmiddels zes panelen voor een periode van zes
maanden getest. Daarbij wordt er ook gekeken naar de robuustheid van het montagesysteem.
‘De gebruikte panelen in de proefopstelling zijn gezamenlijk – dus zes panelen in één keer – aan
een achterframe bevestigd’, duidt Bosch. ‘Het formaat is hierdoor 1,8 bij 1,2 meter geworden. Met
dergelijke maten kun je heel snel een gevel bekleden.’

Stap naar de markt
Als het aan Studio Solarix ligt, start de commercialisatie van het ontwikkelde product zodra de
praktijkproef succesvol is doorlopen. De praktijk zal mogelijkerwijs weerbarstiger kunnen zijn,
vreest Van Heteren. ‘In de gevelbranche dien je aan verschillende attesten, garanties en andere
zaken te voldoen. We onderzoeken momenteel aan welke voorwaarden we allemaal moeten
voldoen om zo snel mogelijk de stap naar de markt te kunnen maken. Bovendien willen we
in de praktijkproef bevestigd zien dat deze PV-gevel zich net zo goed houdt als ieder ander
composietmateriaal. Onder aan de streep kan dit product eind 2019 al commercieel verkrijgbaar
zijn. Daarvoor moeten we de wind wel vol in de zeilen krijgen, want alleen het certificeringstraject
kan al 6 tot 12 maanden duren. Bovendien moet er zich een geschikte investeerder aandienen.’

1. Het gevelpaneel heeft een schuine lijn en een gekanteld vlak. 2. De demonstratieopstelling van
de composiet PV-gevel is gerealiseerd op de testlocatie SolarBEAT bij de TU Eindhoven. 3. Allerlei
varianten met verschillende soorten composiet en kleurtechnieken zijn in een klimaatkamer getest qua
opbrengst en degradatie.

1

2

3

28ArchitectuurNL Tekst De Duurzame Uitgeverij Fotografie Bram Saeys

27-28_gevelpanelenpv.indd 28 27-08-18 15:10

Gerelateerd