ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 40

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 40

Door: | 29-04-2021

Materialiteit,
duurzaamheid

en
woningbouw

EEn innovatiE
wordt pas
gEaccEptEErd
als jE hEt
succEsvol in
woningbouw
hEbt toEgEpast

Nina Aalbers en Ferry in
’t Veld zijn de oprichters
van ArchitectuurMAKEN

40-41-42-43-44-45_platform.indd 40 27-08-18 15:12

Gerelateerd