ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 42

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 42

Door: | 29-04-2021

‘De woningmarkt is drooggekookt’ is de opening van de Volkskrant
op de ochtend dat Ferry in ’t Veld en Nina Aalbers aan de keukentafel
zitten voor een interview in hun woonhuis van vier verdiepingen in de
Rotterdamse binnenstad. Het duo vormt ArchitectuurMAKEN en heeft
een focus op woningbouw. ‘Deze schaarste zorgt voor een onnodige
polarisatie van de woningmarkt’, zegt Aalbers. ‘Als er koopwoningen
worden gebouwd, voelen huurders zich verdrongen, en andersom.
Daarom geloven wij in een gemengde stad. Wijken met alleen sociale
huurwoningen of koopwoningen in het hogere segment zijn onwenselijk.’
Daarnaast moet er flexibel worden gebouwd. ‘Nu is er veel behoefte
aan betaalbare woningen in de stad. Maar misschien neemt de vraag
naar deze woningen in de toekomst wel af. Dus moet je nieuwbouw zo
ontwerpen dat de functie kan worden aangepast.’
Een grootschalig woningbouwproject waarin ArchitectuurMAKEN
deze visie in de praktijk brengt is een complex met woonstudio’s op
het Oosterburgereiland in Amsterdam, een voormalig terrein voor
havenindustrie. Het ontwerp is flexibel. ‘Nu worden het studio’s, in de
toekomst wellicht ouderenwoningen of misschien wel gezinswoningen
door muren door te breken.’ Ook is ruimte gemaakt voor sociale
interactie. ‘De galerijen zijn zo breed dat je er ook een tafel of bankje
neer kan zetten. Het wordt een gezellige plek waar je de buren
ontmoet.’ Naast het woongebouw komt een circulaire hal, gebouwd
van onderdelen uit industriële slooppanden uit de buurt. ‘Het gebouw
krijgt zo een sense of place.’ Bovendien haakt het gebouw in op de
nieuwe economie waarin gebruik belangrijker is dan bezit. ‘Het wordt
een plek voor deelfietsen of om een oude Billykast of ander meubilair of
gereedschap te delen of ruilen. De ontmoetingsfunctie wordt versterkt
door een wasbar.’

Snelkookpan
Het relatief jonge ArchitectuurMAKEN werd genomineerd voor dit
grootse woningbouwproject volgens een nieuw ontwikkeltraject voor
startende bureaus van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot. Na
een open inschrijving werd een viertal bureaus geselecteerd voor het
Ontwerpatelier, waarbij ze al in een vroeg stadium werden betrokken
bij de ontwikkeling van zes van de twaalf kavels, met een focus op
jonge stedelingen en ouderenhuisvesting. ‘In een snelkookpan is
gezamenlijk in twee dagen een gebiedsvisie en verkaveling van de
woonfuncties ontwikkeld.’ Vervolgens kregen Aalbers en In ’t Veld de
opdracht een woongebouw met 105 sociale huurstudio’s te ontwerpen.
‘Dit proces genereert een meer samenhangende plattegrond voor
een nieuwbouwwijk. Al vergt het wel een flexibele houding van de
architecten. Daarom is het zo geschikt voor jonge bureaus.’
De interesse voor woningbouw was er al tijdens het afstuderen van
Aalbers aan de TU Delft. ‘Uitgangspunt was een dorpje in Noord-Italië
dat kampte met vergrijzing en krimp. Door zorgwoningen te integreren
in de bestaande woonstructuur zou er een nieuwe samenhang en
gemeenschapsgevoel ontstaan.’ Het eindexamenproject van In ‘t Veld
was de inrichting van een restaurant. ‘Ik heb mij vooral gebogen over
hoe de sfeer en beleving van architectuur kan worden beïnvloed door
de materiaalkeuze.’ Deze verdeling tussen de individuele beleving van
architectuur (In ’t Veld) en de maatschappelijke context (Aalbers) hanteert
het duo ook nog steeds in ArchitectuurMAKEN. ‘Het uitpluizen van
een bestemmingsplan en het maken van een gebiedsplattegrond pakt
Nina meteen op. Ik buig mij meer over de detaillering en ben het eerste
aanspreekpunt voor de aannemer.’
Twee projecten die weliswaar geen woningbouw zijn maar toch
naadloos in de visie van ArchitectuurMAKEN passen, zijn de inrichting

42ArchitectuurNL

1 2

40-41-42-43-44-45_platform.indd 42 27-08-18 15:12

Gerelateerd