ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 44

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 44

Door: | 29-04-2021

een keukentje ontworpen waar ze zelf kunnen koken.’ Bij de AVR-entree
draagt de duurzame entree bij aan een positief imago van het bedrijf,
al hoeft duurzaamheid niet altijd zichtbaar te zijn. ‘Wij waken voor een
recycle-esthetiek. Maar de eigenzinnige uitstraling communiceert waar
het afvalverwerkingsbedrijf voor staat. Deze herkenbaarheid en trots
op het eigen kantoor verzacht vervolgens ook weer de eventuele
hogere bouwkosten.’ Want aan circulair bouwen hangt nu eenmaal een
prijskaartje. ‘Of de materialen kosten gewoon meer, of de toepassing
ervan is arbeidsintensiever en dus duurder.’

Gerecycled bouwpuin
De drie pijlers van ArchitectuurMAKEN – materialiteit, duurzaamheid en
woningbouw – komen samen in het eigen woonhuis van Aalbers en In
’t Veld, dat tevens het startschot was voor het eigen bureau. Het duo
zette zich er zelfs meteen mee op de kaart. Dit is het eerste gebouw
van bakstenen van gerecycled bouwpuin, waarmee 15 ton puin van de
afvalberg verdween. In de stenen zitten heldere witte spikkels, de resten
van oude toiletpotten en ander sloopafval. Van de New York Times tot
obscure Italiaanse architectuurblogs doken er bovenop. ‘Terwijl het
ontwerp terughoudend was. Innovatie wordt niet zomaar geaccepteerd.
We wilden juist laten zien dat je heel goed kunt bouwen met de waste-
based-brick. Een innovatie is pas geaccepteerd als je het succesvol in
woningbouw hebt toegepast.’ Bovendien ligt De Gouverneur, zoals het
woonhuis heet, in een straat met uitgesproken bebouwing. ‘We wilden
juist wat rust aan het straatbeeld toevoegen.’

Rigoureuze constructie
De gevel oogt gesloten met slechts één hoog raam en het houten
deurportaal. Het metselverband is een levendige combinatie van

een kettingverband en een Vlaams verband. ‘Omdat de bakstenen
op maat zijn gemaakt, hebben we niet hoeven zagen.’ Opvallend is
het dragende karkas van beton aan de binnenkant, een materiaal dat
allesbehalve circulair is. In ’t Veld: ‘Circulariteit is meer dan het eindeloos
hergebruiken van alleen de materialen. Een betonnen karkas dat genoeg
aanknopingspunten biedt om de functie aan te passen is ook een vorm
van duurzaam bouwen.’ Al was het ook een budgettaire kwestie om
vier jaar geleden te kiezen voor deze rigoureuze constructie. ‘Inmiddels
zouden we nu ook andere constructies onderzoeken.’
In ’t Veld en Aalbers creëerden de kavel zelf. ‘Onder de noemer ‘Klein
en Fijn’ biedt de gemeente Rotterdam particulieren de mogelijkheid om
zelf potentiele bouwlocaties te scouten. Dit was een brede doorgang
naar een achterplein dat overlast gaf doordat het aan het straatzicht was
onttrokken. De buren waren verbaasd dat er een woonhuis op deze plek
kon staan.’ Het woonhuis is feitelijk een hoge pijpenla van 4,5 meter
breed en 8,5 meter diep. ‘De plattegrond is verdeeld in vier verdiepingen
van één kamer met elk een heldere woonfunctie. De onderhandelingen
met de gemeente over de bouwvergunning startten vier jaar geleden,
op het dieptepunt van de crisis. ‘Nu de markt weer aantrekt zouden we
de kavel waarschijnlijk niet zo makkelijk hebben losgekregen. Rotterdam
heeft een groot potentieel aan zulke ongebruikte bouwgrond. Deze
manier van verdichting kan een oplossing zijn voor de droogkokende
woningmarkt.’

In ArchitectuurNL 01 2017 en op architectuur.nl staat het artikel Eigen huis
architectuurMAKEN met StoneCycling, over het woonhuis van Aalbers en
In ’t Veld.

44ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

5 6

40-41-42-43-44-45_platform.indd 44 27-08-18 15:12

Gerelateerd