ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 49

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 49

Door: | 29-04-2021

De kloostergang en de zeven kamers zijn
hoofdzakelijk opgetrokken uit baksteen. Het
is een materiaal waar wij ons gemakkelijk toe
kunnen verhouden omdat we het begrijpen.
Baksteen heeft een tactiliteit die direct met het
productieproces verbonden is. Het is gebakken
klei in een handzaam formaat, gemetseld om
het soort bouwwerken te vormen die diep
geworteld zijn in de Europese identiteit.
De drager van de ziel van het Stadsklooster
is de speciale baksteen die de architect voor
dit project ontwikkelde. In een ambachtelijke
baksteenfabriek in Deest in Gelderland maakte
Jurgen ten Hoeve daarvoor de prototypes
met unieke afmetingen en stramienmaat.
Het aandrukken van de klei in de door hem
zelf vervaardigde houten vormbak en het
bakproces met variërende hoeveelheden
zand en houtsnippers om glazuur en textuur
te beïnvloeden, verinnigde de band tussen de
ontwerper, zijn materiaal en de ruimtes.
In het Stadsklooster verinnigt de baksteen de
band van de bezoeker met de omgevingen die
hij betreedt. De strooisteentjes in het plaveisel
evolueren tot bakstenen muren en een gewelf
en vormen de route langs een reeks bijzondere
bouwwerken. Trek je terug uit de stedelijk
hectiek, wees een met je zintuigen. Hier kun je
jezelf weer vinden.

Stadsklooster Rotterdam biedt de mogelijkheid
om tot rust te komen, in contact te komen met
het ritme van de tijd en de zintuigen open te
zetten; te zien, te voelen, te horen, te ruiken
en te proeven. Centraal staat de tastbare
werkelijkheid in al haar natuurlijke eenvoud

7 86

Zinsbegoocheling
De onweerstaanbare combinatie tussen ambachtelijkheid en visie zorgt voor de hoge waardering
van het afstudeerproject ‘Stadsklooster’ van Jurgen ten Hoeve.
Jurgen houdt een pleidooi voor een gelaagde stad als de vitale stad van de toekomst. De stedelijke
omgeving waarbinnen andere omgevingen zijn te ontdekken biedt tegenwicht aan de hectiek
van alledag. De stad als een ensemble van meerdere supergeponeerde realiteiten, de stad met
verschillende gedaanten, zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt en een plek kan vinden. Een
stad voor ons allen.
Jurgens stadsklooster is een stad voor contemplatie, doorweven in het bestaande stedelijke
weefsel. Soms goed zichtbaar en meestal verborgen. Het stadsklooster vult open gaten op in de
bestaande stad en andere plekken die aan de aandacht zijn ontsnapt. Met een strenge stijl en
een straf doorgevoerd maatsysteem zorgt hij voor herkenbaarheid, waarmee hij allerlei paviljoens,
stadsinvullingen en sporen aan elkaar verbindt tot een groot netwerk. Net als in het archetypische
klooster is de stad soms ver weg en op momenten sterk aanwezig. In het stadsklooster kun je eten
en slapen, maar ook bidden en in stilte rusten.
De gebouwen en meubels zijn ontworpen met een zelf geproduceerde baksteen met
een afwijkende maat, gemetselde bogen en togen, vloeren en bankjes. Ruimtes hebben
een spectaculaire lichtinval door de toepassing van spiegelende neggekanten in het
sheddak. Metselwerk gevels met reliëf verstrooien het geluid. De verschillende vormen van
zinsbegoocheling drukken het bestaande Rotterdam tijdelijk naar de achtergrond en maken ruimte
voor iets nieuws.
Met de nadrukkelijke toepassing van architectonische middelen draagt Jurgen het vak van de
architect uit. Dit wordt bevestigd door de uitstekende presentatie van het project, met beelden
en details die kunstwerken in zichzelf zijn. De grote maquettes hebben een hoog detailniveau en
tonen de ruimtelijke en tactiele kwaliteiten.
Jurgen ontwikkelt binnen het project een heldere eigen handtekening als autonoom en volwaardig
architect. Dit is een groot goed bij een afstudeerproject dat hem als professional de dagelijkse
beroepspraktijk in katapulteert.

Ludo Grooteman, architect en mede-eigenaar Moke architecten, afstudeermentor

van planten en bomen, de lucht, de zon, de
regen en de materialen. De spiegelende
oppervlakken brengen de lucht, het licht en het
groen binnen in de ruimtes. Ook laten ze de

gebouwde volumes verschijnen en verdwijnen
in hun omgeving, net zoals die serene staat van
opmerkzaamheid die verdwijnt en dan weer
verschijnt in ons eigen bewustzijn.

49 ArchitectuurNL

46-47-48-49_master.indd 49 27-08-18 15:13

Gerelateerd