ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 51

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 51

Door: | 29-04-2021

Schaal en intuïtie
HofmanDujardin werkt vanuit hun eigen ontwerpfi losofi e Shaping Intuition® aan steden,
gebouwen en interieurs. In elk ontwerp en op alle schaalniveaus zoekt het bureau naar een
balans tussen ruimtelijkheid, geborgenheid, verbinding en expressie. Het werken vanuit deze
intuïtieve, natuurlijke waarden leidt tot ontwerpen waarin het welzijn van de mens centraal staat.

Stad
Het historische centrum van Amsterdam
biedt met haar smalle straten en heldere
rooilijnen veel geborgenheid. Door de beperkte
hoeveelheid grotere openbare ruimten slaat
deze geborgenheid om in een gevoel van
benauwdheid nu de druk op de stad toeneemt.
HofmanDujardin stelt in de stedelijke strategie
Oamsterdam voor om de halve ring die van
de Marnixkade tot de Mauritskade rond het
centrum loopt te spiegelen richting Amsterdam
Noord. Twee nieuwe bruggen over het IJ
verbinden beide zodat een aaneengesloten
groene ring ontstaat die de stad als vanouds

meer richt op het water.
Door het straatprofi el aan te passen aan
eigentijdse behoeften wordt niet alleen meer plek
gemaakt voor fi etsers en voetgangers, maar
tevens voor sport, groen en nieuwe openbare
ruimten om te verblijven. Bestaande gebouwen
krijgen nieuwe publieke functies met een
sterke identiteit. Zo wordt een parkeergarage
getransformeerd tot markt en een bankgebouw
tot urban farm. Oamsterdam rijgt als een
parelketting nieuwe en bestaande plekken
aaneen en brengt door betere verbindingen en
ruimtelijkheid meer lucht in de stad.

HofmanDujardin

50-51-52-53-54-55_tabularasa.indd 51 27-08-18 13:27

Gerelateerd