ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 53

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 53

Door: | 29-04-2021

Architectuur

Architectuur
In het ontwerp voor het nieuwe
kantoor voor Procurious
ontstaat een evenwicht tussen
geborgenheid en ruimtelijkheid
door een consequent gebruik
van split-levels. De verspringende
vloeren zorgen voor een heldere
organisatie van verschillende
plekken met een menselijke schaal,
terwijl tegelijk open verbindingen
tussen de verdiepingen ontstaan.
Een doorgaande route rond de
centrale kern stimuleert beweging
en leidt tot meer ontmoetingen.
Tegen de gesloten gevels staan
expressieve, houten inbouwkasten
die geborgenheid bieden in het
interieur.
Het Procurious gebouw
weerspiegelt de waarden uit de
ontwerpcultuur die HofmanDujardin
voor elk project opnieuw
interpreteert: helderheid, kwaliteit,
persoonlijkheid en inspiratie. Het
bureau maakt zijn ontwerpen en de
achterliggende ideeën inzichtelijk
door deze te combineren met
de intuïtieve natuurlijke waarden
van de mens: ruimtelijkheid,
geborgenheid, verbinding en
expressie. Tegelijk vormen de
begrippen een heldere taal om
opdrachtgevers en gebruikers te
overtuigen van de toegevoegde
waarde van een goed ontwerp,
van straten tot pleinen, van atriums
tot schoolklassen en van balies tot
werkplekken.

HofmanDujardin

50-51-52-53-54-55_tabularasa.indd 53 27-08-18 13:27

Gerelateerd