ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 54

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

HofmanDujardin

Interieur
Als opdrachtgever en architect van hun eigen
kantoor, kon HofmanDujardin jarenlange ervaring
met het ontwerpen van werkomgevingen
combineren met experiment. Het bureau
groeide uit zijn voegen en vond een bestaande
aannemersloods in Diemen. De essentie van de
transformatie tot kantoor ligt niet zozeer in het
maken van werkplekken, maar in het creëren
van ruimten waar het in de eerste plaats fi jn is
om te zijn. Van de bestaande structuur zijn enkel
de slanke, stalen kolommen en de expressieve,
houten dakconstructie bewaard. Nieuwe gevels
met grote schuifpuien verbinden het interieur
met de tuin en het terras. In de vrije open ruimte
defi niëren drie witte boxen verschillende zones
binnen het kantoor. Zo ontstaat privacy terwijl de

continue ruimtelijkheid bewaard blijft.
Hoewel de middelen steeds anders zijn,
wordt de ontwerpfi losofi e Shaping Intuition®
op elk schaalniveau ingezet. Het denken
vanuit de gebruiker als mens met natuurlijke
lichamelijke en psychologische behoeften
maakt architectuur tot een vak dat het materiële
en functionele overstijgt. Niet de brug zelf
telt, maar de verbindingen die deze mogelijk
maakt. Niet de split-levels tellen, maar de
relaties en ontmoetingen die deze opleveren.
Niet de continue ruimte telt, maar de open en
ontspannen werksfeer die hierbinnen ontstaat.
Het gaat voor HofmanDujardin dus niet om de
architectuur zelf, maar om de mogelijkheden die
ze creëert en de gevoelens die ze oproept.

50-51-52-53-54-55_tabularasa.indd 54 27-08-18 13:27

Gerelateerd