ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 63

ArchitectuurNL 04 2018 – pag. 63

Door: | 29-04-2021

Veel steden en dorpen zaten vooral na
2009 vol lege plekken die op het punt van
veranderen stonden. Open terreinen waar
zo gebouwd kon worden, stukken in de
binnenstad waar net gesloopt was en kleine
bijna vergeten plekken die makkelijk aan de
aandacht ontsnappen. Binnen afzienbare tijd
waren dit de plaatsen waar het er heel anders
zou gaan uitzien. Ondertussen manifesteerden
deze plekken zich min of meer ongemakkelijk
in het stadsbeeld. Zo onaanzienlijk als ze
kunnen zijn, zo sterk trokken ze me ook aan om
ze vast te leggen.
Verstilde stadslandschappen die er ongewild
zijn en die vragen om verandering, maar die
toch hun eigen schoonheid bezitten. De crisis
maakte dat het proces niet zo snel ging als

gewenst, maar ondertussen is niets meer zoals
het was. In tegenstelling tot vers opgeleverde
architectuur zijn dit de plekken die veel
hebben meegemaakt, die de tand des tijds
zichtbaar dragen. De omgeving is permanent
in beweging. Het decor verandert vaak
ongemerkt. Hier verdwijnt een loods, daar een
huis, het groen rukt op en maakt weer plaats.
Een huis staat leeg, er ligt nog een matras, een
vaas staat voor het raam. Over een half jaar
woont er een jong gezin en is het bouwland
een golfbaan. Ik vind het fascinerend om dat
organische proces van verandering, van verval
en nieuw gebruik voorbij te zien trekken.
Zo is er altijd wat te zien in de gebouwde
omgeving, het decor van het leven. Zeker in
ons land waar alles aangeraakt is door een

mensenhand, waar cultuur en natuur door
elkaar groeien en waar verval zo snel mogelijk
wordt opgeruimd en natuur aangeharkt, daar
is veel van dat beweeglijke proces te zien. Ik
zie graag dat het een beetje schuurt in mijn
foto’s of zelfs ontroert. Het is geen verlangen
naar eertijds en ook geen afwijzen van
vooruitgang. Het is juist het moment waarin iets
zijn schoonheid toont. De mens is buiten nooit
zonder zijn decor en in het decor is altijd de
mens terug te vinden, aanwezig of afwezig. En
als er een medium geschikt is om dat letterlijk
vast te leggen, is het fotografie. En voor mij
heeft het fotograferen me steeds bewuster
gemaakt wat zijn en veranderen kunnen
betekenen.

63 ArchitectuurNLTekst en fotografie Harry Cock

DOOR DE LENS VAN

62-63-64-65-66-67_doordelens.indd 63 27-08-18 15:14

Gerelateerd