ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 22

ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 22

Door: | 29-04-2021

bicytecture
De fi etsenstalling is een serieuze ontwerpopgave en kan veel betekenen voor de kwaliteit

van de publieke ruimte. Waar je vroeger een zee van neergegooide fi etsen zag, zie je nu

vaak een park of een plein. Architect Paul van der Ree: ‘In Dordrecht geven we zelfs vorm

aan de iconografi e van het station door middel van de fi etsenstalling.’

22-23-24-25-26-27_fietsenstallingen.indd 22 09-08-19 12:23

Gerelateerd