ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 39

ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 39

Door: | 29-04-2021

Wat ik
wil kan

eigenlijk
niet

Gewoon aan de slag gaan met bouwen en achteraf checken of het ontwerp aan de regels

voldoet. Dat kan volgens kunstenaar, schrijver en cineast Joost Conijn heel bevrijdend

werken. Of architecten iets van hem kunnen leren, weet hij niet en interessante dingen

gebeuren pas als verschillende werelden elkaar beïnvloeden. Geen wonder dat hij zich

thuis voelt bij mensen die wars van alles hun eigen gang gaan en niet bezig zijn hun

kunstenaarschap uit te dragen. Dit is de laatste aflevering uit de interviewestafette.

Dat zeggen vooral de mensen die er
verstand van hebben

39

INTERVIEW

38-39-40-41_interviewjoostconijn.indd 39 09-08-19 12:26

Gerelateerd