ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 49

ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 49

Door: | 29-04-2021

Rabobank. De gedateerde panden renoveren
voor hun bestaande functie zou veel te duur
zijn. Daar vind je geen huurders meer voor.’
Het college van B&W maakt gebruik van zijn
bevoegdheid om iets af te wijken van het
bestemmingsplan, waardoor net wat meer
ruimte beschikbaar komt. ‘Er ontstond een
proces van plezierig samenwerken, waarin
dingen vlot en soepel gingen. Iedereen had de
instelling: dit moet gewoon gebeuren. Tussen
het maken van de eerste tekening en de start
van de bouw zat anderhalf jaar. De enige echte
hobbel was dat de heipalen veel later dan
gepland werden geleverd.’
Het project werd eind 2018 voltooid. De 15
huurappartementen en 9 bedrijfsruimtes zijn
allemaal verhuurd.

Complexe vorm
Wat Bron vanaf het begin voor ogen stond,
is gerealiseerd. ‘Een leek ziet geen verschil
tussen het eerste schetsontwerp en wat er nu
gerealiseerd is. Er zijn geen problemen met
de welstandscommissie geweest.’ Dat klinkt
ideaal. Waren er dan geen uitdagingen in dit
project? ‘Het spannendst was het moment
waarop ik naar de opdrachtgevers ging met
het voorlopige schetsontwerp. Gelukkig
hadden zij er meteen een goed gevoel bij.’
De opdrachtgevers zeiden ja tegen een niet-
alledaags complex. ‘Het kon geen recht blok
worden, want de vorm van de twee percelen
liet dat niet toe.’

Passend in het gebied
Kenmerkend voor het dorpscentrum van
Renesse zijn panden uit verschillende tijdperken
en in verschillende stijlen, met een grote variëteit

in o.a. raamhoogtes en materialen. Hoe sluit je
als architect daarbij aan? ‘Zonder historiserend te
ontwerpen, heb ik variatie gezocht, bijvoorbeeld
in materialen en gevelverdelingen. Met een
afwisseling van nostalgische en modernere
elementen en materialen, zoals mooie, grote
balkons en bescheiden loggia’s. Daarnaast
is in sommige pandjes wat meer eigentijds
omgegaan met materialen, zoals zink en glas.
Op deze manier zal het volgens mij sneller dan
normaal opgaan in de bestaande omgeving. Het
is goed als iedereen na een jaar al vergeten is
wanneer het werd neergezet.’
De bijdrage van de gemeente Renesse is hierbij
ook belangrijk. ‘De infrastructuur is aangepast,
er is een plein aangelegd en er zijn nieuwe
groenvoorzieningen gecreëerd. Dit vormt het
sluitstuk dat het gebouw vastknoopt aan het
centrum.’

Kunststof kozijnen: verstandige
keuze
Hoe de keuze voor kunststof kozijnen destijds
gemaakt is, weet Bron niet meer precies,
maar hij vindt het een verstandige keuze. ‘Als
beeldbepalend element vervult het zijn functie
net zo goed als een houten kozijn. Wie voorbij
wandelt, ziet het verschil niet. En vanuit het
oogpunt van onderhouds- en beheerkosten is
het voor de verhuurder ook een logische keuze.’
In het project zijn kunststof kozijnen met
het VEKA-profiel SOFTLINE 82 NL RETRO
toegepast. Ze zijn gemaakt en gemonteerd
door Goemaat in Goedereede.

Stilistische duurzaamheid
Met het oog op energiebesparing en
reductie van CO2-uitstoot hebben de

opdrachtgevers gekozen voor een royale
toepassing van zonnecellen. ‘Ze zijn netjes
achter een dakrandje weggewerkt. De
isolatie is uitstekend, conform de destijds
geldende eisen.’ Het technische aspect
van duurzaamheid is belangrijk, maar niet
zo spannend, vindt Bron. ‘Voldoen aan de
regelgeving is een puur technisch verhaal; in
principe kom je daar wel uit.’ Wat een gebouw
op termijn echt duurzaam maakt, is of het
een plek krijgt in de omgeving. ‘Het moet zo
aantrekkelijk zijn, dat er elke 25 jaar mensen
zijn die het met weinig materiaal en energie
weer bij de tijd brengen.’
Of dat lukt, zal nog blijken. De eerste geluiden
zijn alvast hoopgevend. ‘Een van onze
medewerkers woont in Renesse. Volgens
hem moeten de Rennessenaren even wennen
aan de verandering, maar zien ze het als een
welkome aanvulling.’

Praktijkcase

49 ArchitectuurNLPraktijkcase is een samenwerking tussen een fabrikant en ArchitectuurNL.

48-49_veka.indd 49 28-08-19 09:55

Gerelateerd