ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 50

ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

Verenigen
van

tegenpolen

Bistro Inside Out op het
dak van het Schieblok in

Rotterdam • Foto Kyoungtae
Kim; inzet: Rubén Dario

Kleimeer.

Ik wIl zo Veel
mogelIjk
bereIken met
zo mIn mogelIjk
Ingrepen. Ik
woeker met
materIalen en
gestalte.

50-51-52-53-54-55_platformdirrix.indd 50 09-08-19 12:29

Gerelateerd