ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 64

ArchitectuurNL 04 2019 – pag. 64

Door: | 29-04-2021

als inspiratiebron werken voor andere corporaties die de laatste jaren
ook weer wat meer kunnen en willen investeren.’

MFC BS Rockanje: open draagstructuur
Een ander goed voorbeeld van hoe NOAHH de functionaliteit van
een gebouw voor een langere termijn garandeert door een zo open
mogelijke structuur aan te bieden, is MFC BS Rockanje (in aanbouw,
gereed eind 2019). Het gebouw is ontworpen als een sociaal hart
voor de gemeenschap van Rockanje en zal huisvesting bieden aan
een basisschool, BSO, peuterspeelzaal, bibliotheek, muziekschool en
diverse verenigingen. Het multifunctionele, robuuste gebouw brengt de
gebruikers letterlijk onder een dak samen.
‘We hebben in ons ontwerp voor MFC BS Rockanje rekening gehouden
met het feit dat er in de nabije toekomst, wanneer de school minder
ruimte nodig heeft, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in
het gebouw gehuisvest kan worden. Het gebouw heeft een open
draagstructuur en is volledig opgetrokken uit een staalskelet. Alle
wanden zijn relatief eenvoudig te verwijderen. Dit maakt aanpasbaarheid
in de toekomst een stuk gemakkelijker’, legt Benschop uit. Een aantal
bergingsruimten zijn zo uitgevoerd dat ze ook te gebruiken zijn als
oefenruimten door de muziekschool. De teamkamer en de grote
vergaderruimte van de verenigingen kunnen ook tijdelijk als lokaal
worden gebruikt. De kindertoiletten hebben geen voorruimte, en daarom
zijn de wastafels in de verwerkingsruimten geplaatst en daarmee
bruikbaar voor zaken als knutselactiviteiten. De BSO heeft geen eigen
ruimte, maar maakt gebruik van de verwerkingsruimte op de begane
grond, en de BSO-keuken wordt als kookstudio gebruikt door de school
zelf.

Elementary
De verrijdbare podiumelementen, onderdeel van de Elementary
meubelserie die NOAHH zelf ontwierp en op de markt bracht, hoeven
niet te worden opgeslagen omdat ze ook gebruikt kunnen worden als
bankjes en opbergmeubel. Benschop: ‘Elementary is bedacht om plekken
te creëren in ruimten waar veel kinderen op verschillende manieren
aan het werk zijn. Het biedt rust, structuur en flexibiliteit. De eenvoud in
vormgeving en de verschillende mogelijkheden in gebruik stimuleren
het leerproces en de creativiteit van de kinderen, en het minimale
kleurgebruik biedt een rustige en neutrale basis als leeromgeving.’

Verankering in dorpsstructuur
Het alzijdige gebouw in Rockanje kreeg van NOAHH een robuuste
buitenkant door toepassing van een gemêleerde zandkleurige baksteen.
Die kleur refereert aan de kleur van het omringende duinlandschap.
De buitenruimte – ontworpen door landschapsarchitect Hosper – sluit
naadloos aan op de omgeving. De bakstenen huid van het gebouw is
geperforeerd met grote vierkante raampartijen die gelijkmatig over de
gevel verdeeld zijn. ‘Op die manier bieden we een structuur aan die
sterk is geworteld in de plaatselijke context’, meent Benschop. ‘Dat
betekent dat ons ontwerp zich niet beperkt tot de aangewezen locatie,
maar deze vaak overschrijdt. Wij werken nauw samen met Hosper en de
gemeente Westvoorne om de situatie rond de school te herdefiniëren
en het gebouw stevig te verankeren in de dorpsstructuur.’ Ook is een
grote hoeveelheid groen gecreëerd rondom het gebouw. Benschop: ‘In
plaats van de doorgaans toegepaste betontegels hebben we een groot
deel van de ruimte om de school voorzien van een groene ondergrond
met heesterbeplanting en bomen. Verder zijn de staalmathekwerken
deels vervangen door houten paaltjes met een staaldraad omgeven door
groene hagen. Kinderen moeten ook gewoon een beetje in het zand
kunnen spelen en wegdromen tussen wilgenhagen en schooltuintjes.’

1. De verrijdbare podiumelementen zijn onderdeel van de Elementary
meubelserie die NOAHH zelf ontwierp en op de markt bracht • Foto Katja
Effting. 2. De lokalen in MFA Biggekerke kunnen in de toekomst eenvoudig
worden getransformeerd tot levensloopbestendige woningen. 3 en 4. MFA
Biggekerke: de vide naast de lokalen op de verdieping kan in de toekomst
dichtgezet worden ten behoeve van de transformatie tot woningen • Foto’s
Katja Effting. 5. MFC BS Rockanje, begane grond en verdieping. 6. Een groot
deel van de ruimte om de school in Rockanje is voorzien van een groene
ondergrond met heesterbeplanting en bomen. 7 en 8. Het MFC BS Rockanje
brengt veel diverse gebruikers letterlijk onder een dak samen. De grote
ontmoetingsruimte bij dag en avond • Impressies NOAHH.

1

64ArchitectuurNL Tekst NOAHH | Network Oriented Architecture en Peter de Winter

62-63-64-65_noahh.indd 64 09-08-19 12:31

Gerelateerd