ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 24

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 24

Door: | 29-04-2021

12. Brede school Villa Vonk in Hoogvliet, ontwerp
VenhoevenCS: toepassing van tegels speelt in
op de culturele diversiteit van de bevolking in de
buurt. 13. Eén handschrift verbindt alle stations van
de metro Oostlijn in Amsterdam, ontwerp GroupA.
14. Na jaren trespa kreeg het Mendinipaviljoen,
Groninger Museum in 2010 een gevel met tegels.
15. Anatolische tulpen op tableaus in cpo-project
Biz Botuluyuz in Delfshaven, XS2N-architects. 16.
Tunnels bij nieuwe rondweg rond Leeuwarden. 17.
Stadsgezichten in Utrecht, schilderij overgebracht
op tableau: ‘fraaier dan het origineel’. 18. Oostlijn
Amsterdam. 19. Cereolfabriek in Utrecht. Zo mooi
stond de naam er in werkelijkheid nooit op. 20.
Tegelwand in Lounge 2 Schiphol, zie ook pagina
19 • Foto Jacqueline Knudsen.

12 13

15

1716

14

24ArchitectuurNL

20-21-22-23-24-25_tegeltableaus.indd 24 10-10-16 15:47

Gerelateerd