ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 32

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 32

Door: | 29-04-2021

Observe
(re)Think

and
Crearte

HeT is de Taak
van OnTwerpers
een gebOuw
zOdanig vOrm Te
geven daT je er
fijn wOOnT als
er nOg niks aan
de Hand is, maar
OOk als je waT
gaaT mankeren
en zOrg en Hulp
nOdig HebT. Ontwerper Boudewien van den Berg

32-33-34-35_interview.indd 32 10-10-16 13:35

Gerelateerd