ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 38

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 38

Door: | 29-04-2021

partijen maakten het bestek en begeleidden de
uitvoering.
Het integrale waterplan voor de Vogelbuurt
is gemaakt door de gemeente Tiel, in
samenwerking met de woningbouwcoöperaties
en het Waterschap Rivierenland. Het voorziet
in een nieuwe gescheiden rioleringssysteem,
extra drainage, waterdoorlatende bestrating
en infiltratie en dat in combinatie met groot
onderhoud en sloop-nieuwbouw van woningen.
Van Peijpe: ‘Het is uniek dat de problematiek
zo integraal wordt aangepakt. Wij werden er
in 2010 bij betrokken toen dit plan volop in
uitvoering was, het waterplein is het sluitstuk
van het herstructureringsproject. Voorheen was
er geen echt plein. De ruimte ontstond na sloop
van de bestaande kerk. De huizen en de
basisschool rond het nieuwe waterplein zijn
gerenoveerd of nieuw gebouwd.

Lessen uit Rotterdam
Hebben De Urbanisten hier naar aanleiding
van de ervaringen in Rotterdam dingen
anders aangepakt of ontworpen? ‘Het
ontwerpprincipe van beide waterpleinen is
hetzelfde: we maken verdiepte bassins voor
wateropvang, in een ervan een vlak voor
sport en spel, eromheen trappen en hellingen
die de hoogteverschillen overbruggen. Met
een waterplein maak je van een plat vlak een
landschap met hoogteverschillen en diversiteit
in bestrating en beplanting. Dat landschap
biedt zich aan voor verschillend gebruik. In
Rotterdam voornamelijk aan MBO-leerlingen
die er chillen en sporten, skaters en op zondag
kerkgangers. In Tiel spelen ook basisscholieren
op het plein.’ Verschillen zijn er ook. ‘Het
ontwerp in Rotterdam is ingewikkelder qua
waterhuishouding, de ondergrondse technische

infrastructuur had achteraf bezien eenvoudiger
gekund. Een les uit Rotterdam: probeer het
zo landschappelijk mogelijk op te lossen, niet
te technisch. Dus laat de zwaartekracht het
werk doen en niet de kleppen en de pompen.
Zo is het plein in Tiel minder kwetsbaar voor
technisch falen dan het Rotterdamse waterplein.
Het kon ook eenvoudiger, want het plein en de
omliggende bebouwing zijn kleinschaliger.’ In
Tiel kan 500 kuub water opgevangen worden
tegen 1800 kuub in Rotterdam.
Het plein in Tiel is in juli geopend. Extreme
buien zijn er nog niet geweest. Eind september
vond een evaluatie plaats. ‘We zijn we ter
plekke gaan kijken en met de grote lijnen
zijn we heel tevreden. Maar er zijn ook
verbeterpunten: zo is de groenvoorziening niet
met zorg aangelegd. Het groen ziet er slecht
uit, er staat vooral onkruid. Nazorg van het
groen is hard nodig. Zo’n voorziening vraagt na
aanplant in het eerste jaar extra zorg, een grote
droogteperiode is funest voor jonge aanplant,
dan moet je extra bewateren. In het tweede
jaar is dat al minder nodig en in het derde jaar
moet het groen zonder intensieve zorg kunnen.
Op dit moment kijken we met elkaar hoe we
dit kunnen aanpakken, zodat er ook in Tiel een
plein is, waar iedereen trots op kan zijn.’

Depaving
Waterbuffering in bassins zijn een goede
oplossing, maar De Urbanisten integreren meer
methoden om waterlast te voorkomen in hun
ontwerpen, zoals het onttegelen (depaving),
toepassing van Rain(a)Way tiles (van Fien
Dekker), beplanten van gevels en voorheen
verharde straatdelen. Doel is het riool te
ontlasten en regenwater directer af te voeren in
grond of omliggende grachten, sloten of rivieren.

6

5

4

38ArchitectuurNL Tekst Jacqueline Knudsen

36-37-38-39_waterplein.indd 38 10-10-16 13:36

Gerelateerd