ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 41

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 41

Door: | 29-04-2021

Al wandelend door de West-Indische buurt
vertelt Erik Langen, projectmanager bij Sité
Woondiensten, over het grote project dat
van ontwerp tot oplevering een jaar heeft
geduurd. ‘Van de 177 woningen zijn alle
kozijnen vervangen, met uitzondering van de
keukenkozijnen. De nieuwe kozijnen moesten
aansluiten bij de oorspronkelijke vormgeving
van de wijk. We wilden een huis waar de
bewoners weer trots op kunnen zijn.’ En dat is
te zien, want de wijk is aanzienlijk opgeknapt.
Doordat de nieuwe kozijnen allemaal dezelfde
roomwitte kleur en klassieke, houten uitstraling
hebben is er zichtbaar eenheid gecreëerd in de
buurt.
Volgens Langen was de West-Indische buurt
vanuit het strategisch voorraadbeleid van
Sité Woondiensten één van de complexen
die aangepakt moest worden. De huizen
werden niet alleen gerenoveerd, maar er
werd ook groot onderhoud gepleegd. Langen:
‘Niet alleen werden gebreken opgelost,
maar de woningen werden ook vergaand
geïsoleerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van
de provinciale subsidie voor stimulering van
energiebesparende maatregelen.’

Klassieke look
Naar aanleiding van een voorstel van de
hoofdaannemer heeft Sité Woondiensten een
bedrijfsbezoek aan Weneko gebracht. ‘Bij
de keuze voor kozijnen hebben we rekening

gehouden met de kwaliteit, vormgeving,
profilering en kleur, en tijdige levering in
verband met de subsidie die wij kregen van de
provincie Gelderland.’ De nieuwe profielserie
van VEKA sloot goed aan bij deze eisen.
Deze serie is speciaal voor de Nederlandse
markt ontwikkeld en bestaat uit verschillende
profielen met elk zijn eigen vorm. Daardoor zijn
alle gangbare bouwstijlen met één profielserie
mogelijk. De serie bestaat uit de Sofline82NL,
dit is het traditionele Hollandse kozijn, de
Softline82NL RETRO met een jaren dertig
uitstraling en de Softline82AD die opvalt door
de elegante vormen, licht afgeronde kanten en
smalle aanzichtsbreedten. De kozijnprofielen
zijn niet alleen toepasbaar in de renovatie, maar
ook geschikt voor nieuwbouwprojecten.
Om de klassieke look van het houten kozijn te
behouden, is bij de woningen in Doetinchem
gekozen voor de Softline82NL RETRO. In
overleg met de fabrikant heeft Langen nog
enkele wijzigingen in het profiel van de kozijnen
aan laten brengen. ‘Veel mensen hadden
zonwering of rolluiken. Weneko heeft een
voorziening aangebracht in het profiel zodat
dergelijke zaken bevestigd kunnen worden
zonder kwaliteitsverlies van het kozijn.’

Recycling kozijnen
De bestaande kunststofkozijnen van de
woningen zijn afgevoerd naar VEKA recycling.
Een gesloten kringloop waar de zuivere

kunststof uit de oude kozijnen wordt verwerkt
tot grondstof voor nieuwe kozijnen. De
kunststofkozijnen zijn dan ook gemaakt van
100% recyclebaar materiaal. Bovendien is het
kunststofprofielsysteem onderhoudsvriendelijk,
en vanwege goede isolatie energie- en
kostenbesparend. De kozijnprofielen hebben
dikwandige profielen, waardoor hang- en
sluitwerk zeer stevig wordt vastgezet en ramen
en deuren jarenlang probleemloos blijven
functioneren.

Strakke deadline
Eén van de grootste uitdagingen was volgens
Langen de deadline: ‘In verband met het
verkrijgen van subsidie was het van belang om
vóór 31 december 2015 zeker 100 woningen
geheel aangepakt te hebben. Dat vereiste van
alle partijen niet alleen voortvarendheid, maar
ook goede onderlinge afstemming.’ Iedere
dag werd er een andere woning onder handen
genomen en opgeleverd.
Inmiddels zijn alle woningen voorzien van
nieuwe kozijnen. Langen laat trots zijn blik
glijden over de gerenoveerde woningen: ‘We
zijn heel tevreden over het eindresultaat.
Het sluit aan bij de verwachtingen van de
bewoners. Dat komt op de eerste plaats. En
dus zijn wij ook tevreden. Je ziet op diverse
plaatsen dat bewoners zich betrokken voelen
bij het in stand houden van de kwaliteit, dat
vinden wij heel belangrijk.’

1. Sité Woondiensten heeft een groot renovatieproject laten uitvoeren in de West-Indische buurt in Doetinchem. Daarbij zijn de 177 woningen voorzien van
nieuwe kozijnen. Doordat de nieuwe kozijnen allemaal dezelfde roomwitte kleur en klassieke, houten uitstraling hebben is er zichtbaar eenheid gecreëerd
in de buurt. 2. Links entree voor renovatie en rechts na renovatie. 3. De drie types kozijnen in de Softline serie van VEKA, links de Sofline82NL, dit is het
traditionele Hollandse kozijn, in het midden de Softline82NL RETRO die in Doetinchem is toegepast en rechts de Softline82AD met licht afgeronde kanten en
smalle aanzichtsbreedten. 4. De kozijnen zijn onderhoudsvriendelijk en energie- en kostenbesparend.

43

Praktijkcase

41 ArchitectuurNLTekst Eisma Content Marketing Fotografie Jaws Media Productions

40-41_veka.indd 41 10-10-16 13:37

Gerelateerd