ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 45

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 45

Door: | 29-04-2021

wordt in deze periode hersteld met kleinschalige woonpandjes. Tussen
de lintbebouwing langs de rand van het gebied en de getransformeerde
panden die de verschillende culturele functies herbergen, komen
samengestelde bouwblokken op de plaats van het (nog te bouwen)
containerdorp. Om de tijdelijke parkeerplekken te compenseren en het
nieuwe programma te voorzien van parkeergelegenheid, worden er
twee parkeergebouwen gerealiseerd als buffer tussen de industrie en
het CHV-terrein. Tegen die tijd maakt een fiets- en voetgangersbrug het
gebied beter bereikbaar.
Het hotel dat de Cie op het CHV-terrein gaat bouwen, moet de fysieke
bekroning van de gebiedstransformatie worden. Het hotel komt bovenop
de indrukwekkende silo’s die al bijna een eeuw de skyline van Veghel
domineren en is Silotel gedoopt.

Financiële drager
De voorbeeldwerking van deze gebiedstransformatie, zegt De Bruijn,
zit ‘m vooral in de intelligentie manier waarmee de factor tijd centraal
gesteld is. ‘De mix van functies van cultuur en commercie, krijgen
hier gelijktijdig een kans en worden onlosmakelijk van elkaar gezien
en behandeld. Culturele functies als het overgedimensioneerde
café, de enorme hal met loopbruggen, de ballet- en muziekstudio,
leveren onvoldoende huur op om commercieel echt interessant te zijn.
Tegelijkertijd zijn ze enorm belangrijk voor het terrein als geheel. Ze zijn
bepalend voor de culturele diversiteit en dus voor de aantrekkelijkheid
van het tweede centrum.’
Dat het plan financieel klopt, is voor een groot deel toe te schrijven aan
het feit dat Van de Ven supermarktorganisatie Jumbo als huurder van
het foodcluster wist te strikken. Jumbo is een van de financiële dragers
voor dit stadium van de gebiedsontwikkeling. ‘Dat heeft Van de Ven
goed aangepakt. Wat mij betreft zien we hier een staaltje bevlogen
opdrachtgeverschap van de bovenste plank.’

Multifunctionele hal
In de derde fase van de gebiedstransformatie wil Van de Ven het
voormalig koekgebouw transformeren tot een multifunctionele hal
waar je ook theatervoorstellingen kunt geven. Hij voelt niets voor een
conventioneel theater met toneeltoren. Dergelijke gebouwen staan al in
Den Bosch, Helmond en Eindhoven, is zijn redenering. Zo’n voorziening
krijg je in Veghel commercieel nooit winstgevend. Wat hem voor ogen
staat, zegt De Bruijn, is een multifunctionele ruimte die naast toneel ook
geschikt is voor evenementen, symposia en foodfestivals. Interessant
dus voor een huurder als Jumbo, maar ook voor grote en kleinere
theaterproducties.
‘Ook hier blijkt dat Stefan een eigenzinnige ondernemer met een eigen
visie is’, meent De Bruijn. ‘Hij wil niet aan de leiband van het klassieke
theaterdenken lopen, maar een multifunctionele hal neerzetten waarin
het theater zijn rol kan spelen. Dat maakt de hal interessant voor een
breed scala aan huurders omdat je er activiteiten kunt organiseren die
geld genereren.
En zo pakt Van de Ven stap voor stap de hele gebiedstransformatie
aan. Hij ontwikkelt plannen die geld opbrengen en maakt daarmee –
onafhankelijk van overheidssubsidies – culturele activiteiten mogelijk
voor Veghel en de wijde omtrek. Met al z’n bevlogenheid krijgt hij op het
CHV-terrein iets voor elkaar wat maar weinig mensen gegeven is.’

Tekst Peter de Winter Fotografie Jaws Media Producties

Nu (2010)

De pioniers (2010 – 2015)

De identiteitsdragers (2015 – 2025)

De voltooiing (2025 – 2035)

45 ArchitectuurNL

42-43-44-45_veghelpi.indd 45 10-10-16 15:48

Gerelateerd