ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 53

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 53

Door: | 29-04-2021

aan de veranderende bevolking? En hoe doe je dat dan? Of moeten de
nieuwkomers zich dat erfgoed eigen zien te maken? En hoe kun je dat
op zo’n manier doen dat iedereen in de samenleving zijn eigen plek mag
hebben en mee mag doen? Met zulke vragen raak je meteen ook de kern
van het integratievraagstuk. En natuurlijk de rol die architectuur daarbij
kan spelen. Want dat is uiteindelijk ons doel: de verbondenheid in de
samenleving versterken met architectuur.’

Favoriet historisch gebouw? Sammlung Boros in Berlijn. Een bunker
ontworpen door Karl Bonatz (onder supervisie van Albert Speer) in
1940 in Berlijn, waarin nu een moderne kunstcollectie is ondergebracht.
De bunker is in 2008 verbouwd door Real Architektur. Het is mooi
hoeveel historie er aan dit gebouw kleeft en dat dit met subtiele wijze
is gerenoveerd en opengesteld voor publiek. Ook heeft het een
indrukwekkende kunstcollectie, waarbij alles refereert aan thema’s die
met het donkere verleden van de plek te maken hebben.
Favoriete hedendaagse gebouw? São Paolo Museum of Art (MASP),
ontworpen door Lina Bo Bardi. Het toevoegen van semipublieke ruimte
creëert een nieuwe (lege en toe te eigenen) ruimte in stad.
Favoriet Nederlands gebouw? Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam,
ontworpen door Gerrit Rietveld. De heldere opbouw van ruimtes, de
goede logistiek, de mooie lichtval en de flexibele ruimten zorgen voor de
ideale plek om te experimenteren en studeren.
Favoriete architect? We hebben geen favoriet, maar zijn onder de indruk
van Carlo Scarpa, Juliaan Lampens, Claude Parent, Lina Bo Bardi, Gordon
Matta Clark, Le Corbusier en Lacaton & Vassal.
Wanneer niet in Nederland, vanuit welk land zouden jullie dan willen
werken? Beirut en Berlijn.
Wat zou je nooit ontwerpen? Een gebouw waarbij de economische
belangen groter zijn dan de maatschappelijke belangen.

Wat irriteert je het meest in het vak? Dat er door architecten vaak te veel
waarde wordt gehecht aan de vraag van een opdrachtgever in plaats
van zelf een vraag te formuleren. Het zelf neerzetten van een visie lijkt
tegenwoordig taboe te zijn.
Wat is je droomopdracht? Een nieuw ontwerp maken voor Het Plein in
Den Haag.
Belangrijkste inspiratiebron buiten architectuur? Jazzartiest, filosoof en
dichter Sun Ra.
Meest waardevolle advies ooit? ‘History is his story’ van Sun Ra

8

5 en 6. Unfair Amsterdam is een alternatieve kunstbeurs voor en door
kunstenaars. Centraal in het tentoonstellingsontwerp (2014) staat de
beleving van kunst. De inrichting was een hybride van een functioneel
presentatieplatform en een kunstzinnige installatie. 7 en 8. Het onderzoek
en daaruit voortkomende boek Mortal Cities & Forgotten Monuments
(2014-15) verkent de rol die architectuur heeft gespeeld in beslissende
momenten en gebeurtenissen in de geschiedenis van de Balkan. Het boek
neemt Mostar als uitgangspunt voor een ontwerp dat een brug kan slaan
tussen culturele verschillen in een stad of regio. Na publicatie van het
boek is het onderzoek in 2015-16 verbreed naar steden zonder een recent
oorlogsverleden. West-Europese steden worstelen ook met vraagstukken
over de integratie van diverse bevolkingsgroepen, waaronder toenemend
aantal immigranten. Daar kan architectuur ook een verbindende rol spelen.

53 ArchitectuurNLTekst Jeroen Junte

48-49-50-51-52-53_platform.indd 53 10-10-16 15:55

Gerelateerd