ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 58

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 58

Door: | 29-04-2021

de FRP sandwichpanelen. Hiervoor nam ik
contact op met Poly Products, een bedrijf
dat gespecialiseerd is in deze materialen en
technieken. Met hun begeleiding vond ik de
meest geschikte productietechniek voor de
sandwichpanelen en voor het ontwerp van
de mallen. Het lukte me om een type mal
te ontwerpen dat kan worden gebruikt voor
zowel de productie van het paneel en van de
overkappingsperforaties. Hiermee wordt de
productie van dubbele mallen vermeden. De
productiemethode voor het vormen van de
panelen is “Vacuum Injection”, deze methode
levert panelen met de beste kwaliteit in deze
grootte.

Kostenraming materialen en
matrijzen
Om te bepalen of Glas FRP kostenefficiënt is
voor een dergelijke structuur, was het belangrijk
om een kostenraming van mijn ontwerp te
maken. De panelen bestaan uit de schuimkern,
GFRP laminaat en de stalen verbindingen. In
de kostenraming zijn de stalen verbindingen

niet opgenomen, omdat het moeilijk om hun
productiekosten te in te schatten. Wat betreft
het schuim zijn er materiaalkosten en de kosten
van het vormingsproces van het schuim. Het
laatste deel van de kostenraming waren de
kosten van de malproductie. De kostenraming
voor de structuur van 2500 m² was € 1.471.929.
86,5% van het totaalbedrag betreft de kostprijs
van de malproductie, 5,5% de vormgeving van
de schuimkern, 4,5% het schuim en 3,5% Glas
FRP.

Conclusies
Volgens de verschillende structurele analyses
is de belangrijkste beperking van de GFRP de
maximale verplaatsing en niet de concentratie
van spanningen. Hieruit kunnen we afleiden dat
GFRP sandwichpanelen sterke elementen zijn
die in staat zijn te buigen zonder de vloeigrens
te bereiken en zonder hun mechanische
eigenschappen te verliezen. Dit voordeel
ontbreekt bij andere materialen zoals beton
of staal en het kan zeer nuttig zijn voor het
gebruik in aardbevingsgevoelige gebieden.

Vervolgonderzoek
Tijdens mijn onderzoek naar de mogelijkheden
van glasvezel versterkte polymeren voor
het ontwerp van grote structuren, heb ik
alleen materialen betrokken die al in de
bouw worden gebruikt. Alhoewel ik een
kort onderzoek heb gedaan naar natuurlijke
vezels, had ik onvoldoende tijd een om een
kap met biocomposieten te ontwerpen. Ver-
der onderzoek gewijd aan natuurlijke vezels,
bioharsen en verschillende kernmaterialen
kan leiden tot een verdere popularisering van
vezelversterkte polymeren in constructies.

Het feit dat het malproductieproces veel
duurder is dan de materialen, geeft een sterke
basis voor verder onderzoek en ontwikkeling.
Er bestaan veel voorbeelden van verstelba-
re mallen die bestuurd kunnen worden via
computers, maar deze zijn nog niet nauwkeurig
genoeg. Investeren in de optimalisatie van
dergelijke mallen kan het productieproces
versnellen en de productiekosten van FRP
elementen verminderen.

4. Als een sculptuur staat de overkapping op het plein. 5. Het bovenste vlak van de overkapping is
licht gekleurd om zonlicht te reflecteren. 6. De onderkant van de overkapping heeft een warmere
kleur, om een vriendelijke openbare ruimte te creëren voor voetgangers. 7. Het zonlicht kan door de
translucente afdekking van de openingen in het dek schijnen en zo ontstaan schaduwpatronen op de
grond. 8. Dwarsdoorsnede, westelijk aanzicht, dakaanzicht en plattegrond.

4 5

58ArchitectuurNL Tekst en beeld Rutger Oor

56-57-58-59_master.indd 58 10-10-16 15:54

Gerelateerd