ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 59

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 59

Door: | 29-04-2021

6 7

59 ArchitectuurNL

Origineel, innovatief en realistisch

Met zijn ontwerp voor een overkapping van de oudheidkundige opgravingen op Kotziaplein in
Athene was Rutger Oor de beste Building Technology afstudeerder van het jaar 2015/2016. Op
alle schaalniveaus wist hij te overtuigen met een intelligent, origineel, innovatief, duurzaam en
realistisch ontwerp.
Het onderwerp voor dit afstuderen is ontstaan vanuit de wens om de constructieve toe-
passingsmogelijkheden van het materiaal VVK (vezel versterkte kunststof) te testen in een
draagconstructie met een grote overspanning. Tot nu toe zijn de enige toepassingen van VVK
als draagconstructie in de bouw afkomstig uit de bruggenbouw. In overleg met Rutger hebben
wij de gedeeltelijke overkapping van Kotziaplein in Athene als casus aangedragen. Vanuit de
stedenbouwkundige context zijn parameters geïdentificeerd voor het te bedekken oppervlak en
de zichtlijnen van en naar de gebouwen. Vervolgens zijn vanuit een flink aantal draagconstructieve
typologieën schaalconstructies als meest kansrijke geïdentificeerd. Parametrische
computermodellen en computer gegenereerde formfinding en optimization modellen zijn
gebruikt om honderden varianten te beoordelen op uiterlijk, materiaalgebruik, sterkte, stijfheid
en bouwkosten. Veel moeite is gestopt in het vinden van de juiste modulaire opdeling van de
schaaldelen, zodanig dat fabricage, duplicatie en transport optimaal werden. Rutger heeft contact
gezocht met gerenommeerde VVK specialisten uit de praktijk, Poly Products heeft adviezen
gegeven met betrekking tot de maakbaarheid, detaillering en productietechnieken.
Persoonlijk was de begeleiding van het onderzoek van Rutger altijd iets waar ik naar uitkeek.
Rutger werkte hard en zeer zelfstandig en met een gezonde nieuwsgierige instelling. Alle
ontwerpbeslissingen die hij nam werden eerst door hemzelf kritisch bevraagd en van alle kanten
bekeken. Dikwijls maakte Rutger van een bepaalde vormvariant wel 100 subvariaties die op een
kritische en SMART manier met elkaar werden vergeleken.

Joris Smits, afstudeerbegeleider TU Delft

56-57-58-59_master.indd 59 10-10-16 15:54

Gerelateerd