ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 69

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 69

Door: | 29-04-2021

Boven: The Machines van Remko Scha, een ‘analoog algoritme’.

Onder: De Havenmeester 2016 ontworpen door Archipelontwerpers samen met de Architektenkombinatie Bos Hofman.

Noten

1 Ed Melet, Eric Vreedenburgh – Luchtgebonden bouwen, uitgave NAi 2005. Het gebruiken van platte daken als een opgetild maaiveld noem ik Luchtgebonden bouwen. Het gaat in het

luchtgebonden bouwen niet enkel volume toe te voegen en de stad daarmee te intensiveren maar vooral monotonie van het woonklimaat te bestrijden en een meer persoonlijk leefklimaat te

introduceren.

2 Met uitzonderingen van kloosters, kazernes en gevangenissen (zie bijvoorbeeld de methodiek van Jeromy Benthem waarmee hij het panopticum definieerde) kom je deze rigide omgang met

regels niet in een stad tegen

3 Het McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies: advances that will transform life, business and the global economy, 2013

4 De industriële evolutie, artikel Eric Vreedenburgh, opgenomen in: ‘Glimpses of the future’ uitgave Booosting 2013 en in het recent verschenen boek ‘Scheveningen en de rest van de wereld’,

uitgave Archipelontwerpers 2016

5 De onvermijdelijke culturele revolutie, artikel Eric Vreedenburgh in De intelligente stad, uitgave SMO 1998

6 Of in een gecomponeerde vorm vergelijkbaar met het werk van bijvoorbeeld Terry Rily, Morton Feldman en Remko Scha.

7 Na deze aanpak een keer met Vera Yanovshtchinsky te hebben besproken is deze strategie met succes toegepast in een gezamenlijk woningbouwproject in IJburg (Amsterdam).

64-65-66-67-68-69_tabularasa.indd 69 10-10-16 16:03

Gerelateerd