ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 83

ArchitectuurNL 05 2016 – pag. 83

Door: | 29-04-2021

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Postbus 361 7000 AJ Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Jurgen Bals, Jan Bouwhuis, Sarah Dona,
Ossip van Duivenbode, Bieke Groenink,
Kirsten Hannema, Kees Hummel, Jeroen
Junte, Luuk Kramer, Frans Lossie, Holly
Marder, Olivier Middendorp, Ruby Nefkens,
Rutger Stefan Oor, Milad Palesh, Rende
Petersen, Rien van Rijthoven, Jan Willem
Schouten, Gerrit Schreurs, Ronald
Tilleman, Viveka van de Vliet, Anka van
Voorthuijsen, Eric Vreedenburgh, Martin
Wengelaar en Thijs Wolzak.

Redactie adviescommissie
John Buijs (JBA), Jeanne Dekkers (Jeanne
Dekkers Architectuur), Paul Diederen
en Bert Dirrix (Diederen Dirrix), Frits van
Dongen (Architekten Cie.), Joost Ector
(Ector Hoogstad Architecten), Jan Pesman
en Ronald Schleurholts (cepezed), Luís
Pires (Rabo Bouwfonds), Tako Postma
(Inbo architecten), Evelien van Veen
(Drost + van Veen), Eric Vreedenburgh
(Archipelontwerpers), Erik Wamelink (buro
voor architectuur erik wamelink)

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rex Bierlaagh, adjunct directeur/uitgever

Advertenties
Jeroen van der Molen, accountmanager
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Inge van Ditshuizen
Jacqueline Graven
[email protected]

ISSN 0366-2330

Beeld cover
Beurspassage Amsterdam met Oersoep,
zie pagina 20 e.v.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Postbus 2238
5600 CE Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 335 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 36 (excl. BTW)
• Buitenland op aanvraag

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2016
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

colofon

www.architectuur.nl
verrast!

Premium

Defacto: samenleven m
et water

Nieuwe website

 met fotogalerie, projecten worden

nog mooier getoond

 nu met exclusief Premium deel

voor abonnees

Ga snel naar www.architectuur.nl
en ervaar het zelf!

www.Architectuur.nl: artikelen over spraakmakende
architecten, unieke projecten, ondernemen en meer

83_colofon.indd 83 10-10-16 16:53

Gerelateerd