ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 13

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 13

Door: | 29-04-2021

Modern klassiek
Er zijn architecten die naast een ontwerpopdracht voor een gebouw ook het verzoek

krijgen exclusief voor datzelfde gebouw het meubilair te ontwerpen. Eervol en vaak met

als opbrengst een fraai stel stoelen en tafels. En dan is het soms best jammer dat zo’n

ontwerp na een eenmalige serie voorgoed in de archieflades van een bureau verdwijnen.

Wim van der Plas van Van der Plas Meubel & Project uit ’s-Hertogenbosch nam het

initiatief meubilair ontworpen door architecten in productie te nemen, om ze zo voor

de vergetelheid te behoeden. Zo brengt hij tafels van atelier PRO en OIII architecten,

schoolmeubilair van NOAHH en lichtarmaturen van KAAN Architecten op de markt.

Wim van der Plas mag zich officieel
interieurarchitect (BNI) noemen, maar in het
dagelijkse leven vervult hij meer de rol van
sparringpartner en/of vraagbaak van en voor
architecten die worstelen met de vraag welk
materiaal ze bij een bepaald interieurobject
het beste kunnen toepassen. Daarnaast denkt
hij mee met ontwerpers over de verdere
detaillering van hun ontwerp of helpt ze bij de
zoektocht naar het meest geschikte materiaal
voor de bekleding van een interieurobject.

Zo was er onlangs een architect die op zoek
was naar materiaal om de ontvangstbalie in
een Amsterdamse rechtbank mee te bekleden.
De lijst met materiaaleigenschappen mocht
er wezen. Het materiaal moest een zekere
chique uitstralen, niet al te kwetsbaar zijn, bij
voorkeur een natuurlijke oorsprong hebben,
in het gebruik een fraai patina krijgen, maar
ook voldoen aan de wettelijke eisen van
brandveiligheid. Van der Plas adviseerde
tuigleer om de balie mee te bekleden. ‘Een
natuurlijk en voornaam materiaal dat tegen een
stootje kan en in de loop van de tijd alleen maar
een mooiere glans krijgt’, onderbouwde de
vraagbaak uit Den Bosch zijn advies.

Meubelcollectie
Van der Plas Meubel & Project is een vader/
zoonbedrijf, samen met zijn vader was hij vanaf
de jaren 70 actief als meubelmaker, hij
kan dus bogen op zowat 40 jaar ervaring.

Naast een adviserende functie voert Van
der Plas ook een (nog) bescheiden collectie
meubelen die ontworpen zijn door architecten.
Het gaat doorgaans om meubelen die in
opdracht ontworpen zijn voor een bepaald
utiliteitsproject.
‘Stel een architectenbureau krijgt de opdracht
om naast het gebouwontwerp en passant ook
tafels te ontwerpen. Dat levert dikwijls een
fraai ontwerp op waarvan alleen de directe
gebruikers en bezoekers kunnen genieten’,
schetst Van der Plas een veelvoorkomende
praktijk. ‘Het ontwerp verdwijnt na oplevering
in de een of andere archieflade om daar
voorgoed in de vergetelheid te raken. Eeuwig
zonde en daar wilde ik iets aan doen.’

PRO table en MONO
Een eerste succes is reeds geboekt. Voor het
Stadhuis in Deventer ontwierp atelier PRO
architecten ook losse tafels. Dit ontwerp heeft
in de ogen van Van der Plas een duidelijk
herkenbare identiteit die zich leent voor
een seriematige productie al dan niet in een
beperkte genummerde oplage. Van der Plas
ontwikkelt het ontwerp van de architect verder
en maakt het geschikt voor productie.
Naast de PRO table brengt het bedrijf ook
de MONO op de markt, een tafel voor de
Hogeschool van Amsterdam, ontworpen door
Anouk Dekker van OIII Architecten. De MONO
is gemaakt van een stalen frame, bekleed met
ruw polyester waarvan de bovenkant heel glad

is afgewerkt zodat er goed op gewerkt kan
worden. Volgens Van der Plas past de heldere
vorm van dit ontwerp in elke omgeving.

Schoolmeubilair
Recentelijk vond het omgekeerde plaats.
Niet Wim van der Plas liet zijn oog vallen op
een ontwerp, maar een architect benaderde
hem met vragen over de mogelijkheden van
seriematige productie. NOAHH (Network
Oriented Architecture) ontwikkelde voor een
basisschool meubilair. De vraag was of Van der
Plas wilde meedenken hoe deze meubellijn in
de markt te zetten. Het resultaat: binnenkort
verschijnen deze meubelen op de markt onder
de naam Elementary.
Een ander voorbeeld is de lamp die
KAAN Architecten ontwierp voor het
onderwijscentrum Erasmus MC Rotterdam.
Deze opdracht moet nog verder uitgewerkt
worden, maar als het een beetje meezit
wordt ook dit ontwerp straks seriematig
geproduceerd.
Van der Plas benadrukt dat zijn idee van het
seriematig in productie nemen van meubels
ontworpen door architecten geen zoektocht is
naar designschatten die in architectenarchieven
liggen te verstoffen. Voor economisch succes
wil hij hedendaagse architecten van naam en
faam koppelen aan Van der Plas Products.
‘Hun meubelontwerpen worden wellicht de
klassiekers van de toekomst. Dat zou althans
heel mooi zijn.’

architectenmeubels

13 ArchitectuurNLTekst Peter de Winter Fotografie Eva Bloem en Frans Strous

12-13_architectenmeubels.indd 13 09-10-17 15:32

Gerelateerd