ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 26

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 26

Door: | 29-04-2021

ontwerp geslaagder dan het andere, aldus de
gedeputeerde. ‘Zo’n langwerpige witte pukkel
die aan een boerderij is geplakt, dat is op zich
niet een heel mooi plaatje, dat kan anders.’ Veel
agrarische bebouwing is natuurlijk functioneel:
pootaardappels worden in gestapelde
‘kuubskisten’ opgeslagen en daarom zijn hoge
loodsen noodzakelijk. Staghouwer: ‘Een loods
voor aardappels kan een vierkante bak zijn
waarin je kisten kunt stapelen, maar die staat
er wel zo’n 30 jaar misschien. Je kunt er ook
anders naar kijken: hoe kun je een functionele
opslagloods of stal mooi inpassen in het
landschap, die voorbeelden zijn er inmiddels
ook.’
Staghouwer: ‘We hopen te komen tot stallen die
niet alleen functioneel zijn, maar ook rekening
houden met cultuurhistorie en landschap. De
weidsheid en openheid van het Groninger
landschap zijn heel karakteristiek, die willen
we borgen. Maar je kunt ontwikkelingen
en schaalvergroting natuurlijk niet op slot
zetten.’ De toegangsdeur van oude schuren
(de ‘krimp’) is vaak te laag voor de steeds
grotere en bredere machines. De heftruck en
aardappelrooimachine moeten wel kunnen
rijden en keren in de schuur. Staghouwers
overtuiging is: als je architecten er naar laat
kijken in combinatie met de agrariër, krijg je een
perfecte mix van functionaliteit en architectuur.
‘Een kapschuur kan er heel anders uitzien dan
je gewend bent en toch heel functioneel zijn.’

Statige boerderijen
Een paar jaar geleden gaf het Groninger
Landschap een interviewbundel uit, waarin
Groningse boeren vertelden over nieuwbouw of
herbouw van hun schuur, waarbij het landschap
het uitgangspunt was. Eén van hen, Pyt Sipma

10

11

12

10. Natuurschuur het Groene Huis, Centrum
voor Natuur en Milieu Educatie op het landgoed
Schothorst in Amersfoort. 2016, architect
Onix • Foto Jacqueline Knudsen. 11. Erkerhuis
Midlaren. 2017, architect Onix • Foto Peter de
Kan. 12. Erkerhuis Offingawier. 2017, architect
Onix • Foto Peter de Kan. 13. Nieuwe schuur
bij boerderij Timpelsteed bij Engwierum.
2015, architect Karin Couwenbergh • Foto
Rob Versluys. 14. Nieuwe schuur bij boerderij
Lutjebosch in Usquert. Architectenbureau
Rombou • Foto Marianne Berkhoff. 15. Nieuwe
akkerbouwloods bij boerderij Westerhuis in
Usquert. Architectenbureau Rombou • Foto
Marianne Berkhoff.

26ArchitectuurNL Tekst Anka van Voorthuijsen

22-23-24-25-26-27_schuurarchitectuur.indd 26 09-10-17 15:50

Gerelateerd