ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 3

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 3

Door: | 29-04-2021

Wil de nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst van het nog te vormen kabinet Rutte III zoiets als
een visie op de hedendaagse bouwopgaaf ontwikkelen, dan doet-ie er goed aan deze editie van
ArchitectuurNL van kaft tot kaft te lezen. Niet zonder toeval geeft dit nummer een goed zicht op waar
het om gaat in de wereld van de architectuur in Nederland en welke initiatieven in de gebouwde
omgeving er werkelijk toe doen.
In het artikel ‘Stoere eenvoud’ wordt met overtuiging afgerekend met Rem Koolhaas’ ‘fuck the
context’ en Jan Jongert van Superuse Studios onderbouwt met steekhoudende argumenten waarom
elke Nederlandse stad een circulaire voorbeeldstad als BlueCity zou moeten hebben. Elisabeth
Boersma van planB laat zien hoe zinvol het is om eerst goed naar de wensen van gebruikers te
luisteren en dan pas met ontwerpen te beginnen. Het artikel over Plakt Vast Goed legt uit dat je ook
anders naar leegstand kunt kijken door in leegstaande panden kansen te creëren voor enthousiaste
en betrokken lokale ondernemers. Architect Lada Hršak concludeert dat de relatie tussen
architectuur, landschap, wetenschap, natuur en cultuur wint aan belang. En dat is nodig ook want
tegen 2050 wonen er zo’n 9,6 miljard mensen op aarde. We zullen we onze relatie met de natuur
waarin we leven dus ernstig onder de loep moeten nemen.
Wat al deze artikelen gemeen hebben, is dat het om lokale dus kleinschalige initiatieven gaat. Echte
verandering komt namelijk niet dwingend en van bovenaf en het land wordt niet duurzaam door als
een gek de bestaande woningvoorraad van een plastic jas te voorzien. Het is mijn vaste overtuiging
dat de optelsom van al die lokale initiatieven waarover u in dit blad kunt lezen, de uiteindelijke
leefbaarheid van de gebouwde omgeving in Nederland ten goede komt. Ik wens de nieuwe minister
veel wijsheid en een luisterend oor toe.

Luisterend oor

5 17 35 47 61
OndernemenNL ProjectenNL KennisNL TalentNL InspiratieNL

Peter de Winter
p.dewinter@eisma.nl

3 ArchitectuurNL

editorial

03_Editorial.indd 3 09-10-17 16:25

Gerelateerd