ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 38

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 38

Door: | 29-04-2021

Lada Hršak (Zagreb, 1967) voltooide in 1997 haar
postgraduate studie aan het Berlage Institute en
werkte voor diverse architectenbureaus waaronder
de architectengroep rijnboutt ruijssenaars hendriks
van gameren mastenbroek, SeARCH en de Cie. Bij
eerstgenoemde werkgever ontwierp ze mee aan
het gebouw van de Nederlandse ambassade in
Ethiopië. Het ontwerp daarvan is geïnspireerd op de
rotskerken van Lalibela en werd in 2007 bekroond
met de Aga Khan-prijs van architectuur.
In 2010 richtte ze haar eigen bureau LADA op.
LADA richt zicht op de inclusieve aspecten van
het scheppen van ruimte en het potentieel van
architecturale interventies op een locatie. In 2017
heeft ze i.s.m. FABRICations en René Boer een
Urban Arrival Lobby for Migrants ontworpen, voor
Amsterdam als stad voor ontvangst en integratie.

Op voorspraak van Afaina de Jong werd in de vorige editie van
ArchitectuurNL Wouter Vanstiphout aangewezen als volgende kandidaat
in de interviewestafette. Door omstandigheden kon het gesprek niet
doorgaan. De Jong hoefde niet lang na te denken over een alternatieve
gesprekspartner en wees architect Lada Hršak aan als volgende
kandidaat. Hršak is een Kroatisch/Nederlandse architect en kwam twintig
jaar geleden naar Nederland. Niet op de vlucht voor de oorlog, maar om
zich na een studie aan de technische universiteit van Zagreb middels een
postgraduaat programma aan het Berlage instituut in Amsterdam verder
in het vak te bekwamen.

Wat is er aan de hand in architectenland?
Ik heb sterk het gevoel dat het beroep architect sinds de economische
crisis sterk aan het veranderen is. Mijn voorlopige conclusie is dat de

relatie tussen architectuur, landschap, wetenschap, natuur en cultuur wint
aan belang. Als je daarbij bedenkt dat er tegen 2050 zo’n 9,6 miljard
mensen op aarde wonen, dan zullen we onze relatie met de natuur
waarin we leven ernstig onder de loep moeten nemen. Dat vraagstuk
houdt me dagelijks bezig. Om te overleven, zullen we hoe dan ook
anders met elkaar moeten leren omgaan. Mijn missie is dan ook nieuwe
coalities met andere disciplines aangaan om daarmee de toegevoegde
waarde van het vakgebied architectuur zeker te stellen.

Waar staat de naam van je bureau LADA voor?
LADA staat voor Landscape Architecture Design Art – what’s in a
name – en dat zijn direct dan ook de thema’s of territoria waar ik me
beroepshalve het liefst mee bezighoudt. Overigens liep ik al heel lang
met plannen in die richting rond. Economisch gezien was 2010
niet het meest gunstige jaar om een eigen bureau te beginnen. Uit
praktisch oogpunt lag het voor de hand dat ik voor mezelf ging beginnen;
het werd steeds lastiger om freelance klussen van andere bureaus te
krijgen. Financieel gezien was het best eng, maar ik had het geluk dat ik
via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een soort startstipendium
kreeg. Daarnaast geef ik les aan onder meer de Academie voor
Bouwkunst in Amsterdam, de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten (KBAK) in Den Haag en aan de TU Delft. Ook geef ik les aan de
TU Zagreb, de Universiteit van Auckland New Zealand, de Unversidad
Catolica de La Paz, Bolivia en aan de KU in Leuven. Dat lesgeven zou
ik echt niet kunnen missen. Ik hou ervan om studenten te leren hun
creativiteit te ontdekken. Het houdt me scherp en dwingt me om ook over
m’n eigen creatieve denkprocessen na te denken.

Dus toch een soort noodgreep die zelfstandigheid?
Toch niet. Behalve dat zelfstandig opereren fijn is, was de crisis voor
mij een moment om me op mijn ideeën over het vak te bezinnen.
Daarnaast zag ik het als een uitgelezen kans om in een tijd van grote
maatschappelijke veranderingen te laten zien welke alternatieve rol
ik als architect ook kan spelen. Architectuur is in mijn optiek namelijk
geen statische, maar een dynamische professie. Je hebt geen andere
keuze dan mee veranderen met de maatschappij. Voor mij spelen de
sociaal-ecologische aspecten van het vak een grotere rol dan voorheen

38ArchitectuurNL Tekst Peter de Winter Fotografie Martin Wengelaar

36-37-38-39_interview.indd 38 09-10-17 15:53

Gerelateerd