ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 52

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

bedacht een ontwikkelplan voor deze ‘gaten in de straat’ waarmee hij
langsging bij de wooncorporaties. ‘De reacties waren positief.’ Lachend:
‘Ook omdat ze inzagen dat ze hiermee de waarde van hun vastgoed
konden vergroten.’ Daarop volgde de opdracht van de corporatie
Woonstad voor een studie naar de transformatie van opslag- en
bedrijfsruimte naar woningen in de plint van de Bellevoysstraat. ‘De
gevels zijn nu gesloten op straatniveau. Mijn voorstel is om die open
te breken. Daarmee wordt de vermenging van binnen- en buitenruimte

Vluchtelingen
Studenten
Kenniswerkers
Ouderen
Leegstaande gebouwen
COA locaties
Trein netwerk
Snelweg netwerk
Nederland

Aanhaking
Nieuwe invulling
Bestaande bewoners

Vluchtelingen

Studenten

Kennis/ambachts werker

Ouderen

Bestaand

Vluchtelingen

Studenten

Kennis/ambachts werker

Ouderen

Dorp

Zwermen haken aan op bestaande netwerken
(infrastructuur, COA’s, leegstaand vastgoed, sociale structuren)

Groepen laten aanhaken aan het bestaande netwerk

Z W E R M E N A A N H A K E N O P B E S T A A N D E S T R U C T U R E N N E D E R L A N D W O R D T A N D E R SC A T A L U G U S V A N B E N O D I G D H E D E N

Stad

Industrie terrein

Uitbreidingswijk

Slaapkamer, toilet, badkamer, zorgpost, …

…, badhuis, oven, keuken, …

…, gebedsruimtes, meditatieruimte, …

…, tribune, studeerkamer, bibliotheek, …

7

6

versterkt. Mensen gaan voor hun huis zitten en kinderen kunnen op straat
spelen. Dit idee heb ik ook toegepast bij BABEL.’

Migratiestromen
Het revitaliseren van ongebruikt woon- en werkpotentieel inspireerde
Boodt ook tot een inzending aan A Home Away From Home, de
prijsvraag van het Atelier Rijksbouwmeester om de opvang van
migratiestromen te koppelen aan leegstaand vastgoed. Boodt
ontwikkelde (i.s.m. Elisabeth Boersma) Zwerm-On, flexibele units die
letterlijk en figuurlijk aan bestaande leegstaande gebouwen kunnen
worden gehaakt. ‘Deze units kunnen worden gebruikt als badhuis,
naaiatelier maar ook een specifieke woonfunctie als bad- of slaapkamer
hebben, net waar een specifieke context om vraagt.’ De units zijn flexibel
in vorm en afmeting maar hebben een herkenbare uitstraling. ‘Migranten
krijgen daarmee een zichtbare plek in de samenleving.’

Ruilverwoning
Transformatie, woningbouw en architectuur als sociaal bindmiddel –
deze thema’s in Boodts praktijk komen samen in de Ruilverwoning in
Weststellingwerf. ‘Dit is een gemeente met diverse dorpen met in het
midden Wolvega. Het probleem is dat ouderen uit de dorpjes weg
trekken naar Wolvega, waar de zorgvoorzieningen zijn geconcentreerd.

6. Ruilverwoning in Weststellingwerf. Om onnodige krimp in Friese dorpen
tegen te gaan ontwikkelde Boodt (i.s.m. Elisabeth Boersma) een dynamische
wooncyclus waarin individuele wensen van groepen bewoners worden
gecombineerd. Bijvoorbeeld in de vorm van starterswoningen op het erf bij
oudere mensen, klusboerderijen of collectieve zorgposten.

52ArchitectuurNL

48-49-50-51-52-53_platform.indd 52 09-10-17 15:59

Gerelateerd