ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 54

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

Aquatic village
in
Paso del Norte
De zustersteden El Paso en Ciudad Juarez op de grens

tussen de VS en Mexico, kampen met grensoverschrijdende

waterproblematiek. Om opdroging van waterbronnen een

halt toe te roepen ontwierp James Moya Jessop in het

kader van zijn masters Architectuur op de TU Delft het

plan Aquatic Village. Een enorme holte op de grens van de

twee steden, met daaromheen urban farming, aquatische

tuinen, ruimten voor onderwijs, onderzoek, waterzuivering

en recreatie. Moya Jessop studeerde cum laude af op dit

veelomvattende, weldoordachte en visionaire project.

De zustersteden El Paso en Ciudad Juarez,
gevestigd in het hart van de grens tussen
de Verenigde Staten en Mexico, zijn een
bekend voorbeeld van de politieke en sociaal-
economische tweedeling in het gehele
grensgebied. Binnen deze context was het
interessant om een project te ontwikkelen,
dat is gebaseerd op gemeenschappelijke
ruimtelijke problemen, dat een kader kan
bieden voor samenwerking en het idee van
landsgrenzen als lijn voor sociaal-culturele en
politieke discontinuïteit wil doorbreken.

Binationaal watermanagement
Van de gemeenschappelijke problemen, leek
de achteruitgang van natuurlijke bronnen door
het gebrek aan gezamenlijk management en
samenwerking, een van de meest urgente
punten om aan te werken. Vooral het
watermanagement was erg slecht en omdat dit
woestijnachtige gebied weinig mogelijkheden
lijkt te bieden voor hernieuwbare bronnen,
werd dit mijn onderzoeksonderwerp. Ik stel
binationaal watermanagement en hergebruik
van infrastructuur voor als een kader voor
samenwerking betreffende deze fragiele en
hoognodige bron voor het duurzame bestaan in
dit grootstedelijke gebied.
Dit binationale systeem voor waterinfrastructuur
is bedoeld om wederzijdse controle en druk uit
te oefenen op beide gemeentes. Hopelijk leidt
dit tot een verbetering van het management
van de watercyclus en daarmee tot een stabiele
toekomst voor wat betreft de watervoorziening
van de bevolking van het gebied. Onderliggend
doel is om mensen te laten nadenken over

1. De grenssteden El Paso en Ciudad Juarez liggen op het overgangspunt tussen een kunstmatige
grens en een natuurlijk ontstane grens. 2. Het grootste deel van het water dat door de Rio Grande
stroomt, is verspreid over irrigatiekanalen, met als resultaat een droog rivierbed. 3. Aanpassing van het
watersysteem t.b.v. duurzaam lokaal waterhergebruik. 4. Het nieuwe waterlandschap met bassins.

2

1

54ArchitectuurNL

54-55-56-57_masterjessop.indd 54 09-10-17 16:00

Gerelateerd