ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 55

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

natuurlijke bronnen buiten de nationale kaders.
Ze leren landschappen en stedelijke gebieden
te beschouwen als een continuüm, dat door de
bronnen wordt gevoed.
Het project wil alle lagen van de bevolking
betrekken bij de waterproblematiek. Voor de
democratisering van en toegang tot kennis
en informatie over water is een plek nodig die
toegankelijk is voor iedereen die interesse
heeft in de verschillende facetten van water,
van de technologieën voor waterzuivering tot
de gebruiksmogelijkheden van water voor
recreatie en consumptie.

Stabiliseren aquifer
Met het oog op de snelle afname van
hernieuwbare waterbronnen in de El Paso-
Ciudad Juarez regio, houdt het project
rekening met de directe verwachte vraag naar
water in het komende decennium, en met
de regelgeving die is toegepast gedurende
het afgelopen decennium als reactie op de
dalende lokale waterstanden in de aquifer
(watervoerende grondlaag).
In algemene zin beoogt dit project een
systeem te ontwikkelen van decentrale en
meer compacte waterhergebruiksystemen,
om de lokale aquifer waterpeilen aan te
vullen en te stabiliseren. Het tot in detail
uitgewerkte project bevat een binationale
installatie voor hergebruik van afvalwater, Deze
is gepositioneerd in het hart van de fysieke
grenslagen, aan de Rio Grande en meerdere
wegen en tussen El Paso en Ciudad Juarez.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe installatie
optimaal kan functioneren, is de watercyclus

aangepast. Van oudsher is het water voor
openbare voorzieningen en huishoudelijk
gebruik onttrokken aan de onderliggende
aquifer en dit gebruik is in de laatste jaren
toegenomen. Natuurlijke recirculatie naar de
aquifer is afgenomen door de toegenomen
urbanisatie en een inconsistente stroom van
oppervlaktewater naar de aquifer.
In plaats van licht behandeld afvalwater af
te voeren in de rivier, moet het afvalwater
meer gezuiverd worden om uiteindelijk te
worden vervoerd naar de aquifer onder het
grootstedelijk gebied. Deze reiniging vergt
energie en tijd, maar heeft grotere en meer
toekomstgerichte voordelen, zoals natuurlijke
watercirculatie door het gebruik van de aquifer
en de stabilisatie en hogere betrouwbaarheid
van de lokale waterreserves.

Architectuur
Met het tweeledige doel om fouten in het
bestaande waterhergebruiksysteem te
herstellen en tegelijkertijd transparantie te
bieden over de omgang met water, is het idee
ontstaan om een plek met lokaal watersysteem
te ontwikkelen, waar inwoners van dichtbij
inzicht kunnen krijgen hoe het water dat
zij dagelijks gebruiken wordt afgevoerd,
hergebruikt en teruggevoerd.
Om de ernst van de situatie te illustreren,
manifesteert de architectuur zich als een gat
in de grond op de plek waar het waterpeil
het meest is afgenomen. Dit gat doorsnijdt
alle uitgeputte lagen van het aquifer systeem
en bereikt de huidige grondwaterstand op
ongeveer 65 meter onder de grond. Deze

enorme holte visualiseert de impact van de
ongecontroleerde waterconsumptie, en moet
de inwoners zich verantwoordelijk laten voelen
voor toekomstig beheer van waterbronnen.

Organisatie functies
Om het belang van ieders rol in het
watermanagement te benadrukken, is het
programma georganiseerd op diverse
diepteniveaus. De meest publieke programma’s
zijn gesitueerd aan het oppervlak en de meer
specifieke leerprogramma’s op diepere niveaus,
tot op de bodem van de holte. Parallel aan deze
programma’s is de waterbehandeling geordend
vanaf het maaiveld afdalend tot het diepste
aquifer niveau.
Urban farming en een aquatische plantentuin,
met als functie de initiële waterfiltratie, zijn
bovenaan gepositioneerd in een openbaar
landschap dat de nieuwe grens tussen de
twee steden zal vormen. De verdiepingen in
het midden bevatten ruimten voor onderwijs
over water en laboratoria voor onderzoek
naar watertechnologie. Parallel hieraan liggen
tertiaire filtratiesystemen die water zuiveren
tot de aquifer standaard. Helemaal beneden
worden twee functies gesitueerd: een
auditorium voor conferenties op het gebied van
water en daartegenover een reeks openbare
zwembaden, waar het water schoon genoeg is
om in te baden. Het waterniveau in deze baden
weerspiegelt het huidige grondwaterniveau.

Zonlicht
De richting van holte is gebaseerd op lokale
factoren als breedtegraad, zonhoek, jaarlijkse

43

55 ArchitectuurNL

Master aMong Masters

54-55-56-57_masterjessop.indd 55 09-10-17 16:00

Gerelateerd