ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 56

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 56

Door: | 29-04-2021

temperaturen en vochtigheid. De kanteling
volgt de zonhoek tijdens de equinox en
optimaliseert aldus gedurende het hele jaar
daglicht en schaduw in de holte. Vanwege
het warme en droge klimaat van het gebied is
passende zonwering tijdens de warmste uren
essentieel, maar het is ook belangrijk zo veel en
zo diep mogelijk daglicht binnen te krijgen om
de ruimte aantrekkelijk te maken voor gebruik.
Om het programma op zo’n schuin vlak te
huisvesten, wordt de geometrie vereenvoudigd
tot een reeks horizontale platformen die over
elkaar heen steken en trapsgewijs aan elkaar
aansluiten. Dit geeft de mogelijkheid om het
programma duidelijk te verdelen over twee
kanten. Die verdeling is gebaseerd op de
benodigde kwaliteiten als licht, privacy en
openbaarheid, maar ook op de relatie met het
water dat door de holte stroomt. Het openbare
programma, waarvoor meer licht en een beter
zicht op het gehele zuiveringsproces gewenst
is, is gepositioneerd aan de zonnige noordzijde
met grote overstekken met uitzicht op de
lagere niveaus. Aan de andere kant staan de
grote waterfiltratie bassins, met daarnaast de
laboratoria die direct toegang hebben tot het
water dat wordt gezuiverd. Dit optimaliseert het
werkproces en de ervaring van het water door
de omliggende watervallen.
Duurzaamheidmaatregelen zijn integraal
ontworpen in dit project. Daarbij is gebruik
gemaakt van de aanwezigheid van water en de
natuurlijke condities op de locatie. Profiterend
van factoren als zonstraling en beweging
van het water ontstaan warme en koude
luchtstromen op de verdiepingen binnen de

holte. Dit draagt bij aan een prettige omgeving
om te werken, leren en recreëren.

Constructie
Voor de constructie van de platforms zijn
verschillende methodes gebruikt voor de
vier kanten van de holte, gebaseerd op hoe
de stabiliteit van de gestapelde niveaus het
beste werkt. Aan de zuid-, west- en oostzijde
wordt de holte naar beneden toe geleidelijk
smaller, zodat de belasting gemakkelijk kan
worden afgedragen in de grond. Voor de
constructie van deze drie kanten is daarom
gewapend beton gekozen voor de dragende
muren, de vloerplaten en de kolommen. Het
geëxtraheerde droge materiaal uit de holte kan
worden gerecycled in het beton.
Aan de noordzijde, waar de gelaagde niveaus
naar beneden toe steeds minder oppervlakte
hebben, is een stalen truss-systeem over de
gehele breedte van de holte gebruikt om het
gewicht van elk niveau onafhankelijk naar de
grond over te dragen.

5 6

7

56ArchitectuurNL Tekst en beeld James Moya Jessop

54-55-56-57_masterjessop.indd 56 09-10-17 16:00

Gerelateerd